Діяльність ВАКХЛМ

Міжнародний форум «Комплексне забезпечення лабораторій в Україні»

 Шановні пані та панове!

 Національна академія наук України та компанія «LMT Corporation»

спільно з

Всеукраїнською асоціацією клінічної хімії і лабораторної медицини,

Київською торгово-промисловою палатою,

за підтримки

Міністерства охорони здоров’я України,

Міністерства освіти і науки України,

Академії медичних наук України

 

Пропонують Вашій увазі проект сприяння розвитку та модернізації державних та приватних лабораторій України в комплексі з рішенням проблем економічного розвитку ринку лабораторного обладнання, меблів, матеріалів та послуг в Україні

Міжнародний форум  «Комплексне забезпечення лабораторій в Україні»

 В рамках форуму:

2-га Міжнародна спеціалізована виставка

 

 Спеціалізована експозиція:

«LABComplEX – Новітні технології в клінічній лабораторній діагностиці:
від ліжка пацієнта до спеціалізованої клініки»

Термін проведення: 30 вересня – 2 жовтня 2009 р.

Місце проведення: виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б (ст. метро «Нивки»)

     Запорука успіху в лікуванні – правильно поставлений діагноз. І одне з перших місць у цьому процесі займає лабораторна діагностика, часто при постановці діагнозу дані лабораторних досліджень відіграють вирішальну роль. Загальноприйнятою думкою є, те що близько 80% інформації, необхідної клініцисту для підтвердження діагнозу, ґрунтується на результатах лабораторного обстеження пацієнта. Клінічну лабораторну діагностику розцінюють як особливу індустрію надання медичних послуг, результатом яких є клінічно корисна інформація про хімічний і морфологічний склад біологічних середовищ організму.

На сьогоднішній день в Україні працюють 5783 клініко-діагностичних лабораторії, в основному загального профілю, спеціалізовані лабораторії серед них становлять близько 20%. В Україні в рік виконується близько 739 млн. досліджень, більш половини з них в амбулаторних умовах. У середньому на одного жителя в рік доводиться 15,9 лабораторних аналізи. Це досить високий показник навіть в порівнянні з економічно розвиненими європейськими країнами. На жаль, більш ніж 70% устаткування для клінічних лабораторних досліджень має 100%-ий ступінь морального і технічного зносу й вимагає термінової заміни. У багатьох лабораторіях не налагоджена система забезпечення якості. Приміщення лабораторій також не відповідають вимогам сьогодення. Тому, лабораторна служба, як і вся система охорони здоров’я України потребує негайного вдосконалення.

Стратегія розвитку клінічної лабораторної діагностики є складовою частиною загальної концепції розвитку охорони здоров’я і її діагностичної доктрини. Вона має полягати в послідовному впровадженні високих технологій в практику лабораторій, що включає клінічно і економічно обґрунтовані дії з відповідними організаційними рішеннями, кадровим забезпеченням і матеріальним оснащенням, стандартизованою документацією тощо.

Одним з головних напрямків цієї реформи має бути модернізація структури лабораторної мережі в Україні з врахування світового і європейського досвіду в організації клініко-лабораторної діагностики і створення проекту державної програми розвитку лабораторної медицини в України до 2014 року. Набутий міжнародний досвід в цьому питанні свідчить про те, що оптимальнім шляхом (і взагалі світовою тенденцією) розвитку клінічної лабораторної діагностики є централізація рутинних лабораторних досліджень в рамках потужних діагностичних центрів з одночасною модернізацією лабораторно-діагностичного потенціалу ланок первинної і екстреної медико-санітарної допомоги. З метою забезпечення якості досліджень, вже сьогодні необхідно вводити оцінку відповідності (сертифікацію), удосконалювати процедури акредитації клінічних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам та їх ліцензування, приводити у відповідність існуючу систему реєстрації та сертифікації обладнання та витратних матеріалів з вимогами, що діють у ЄС.

Враховуючи все, викладене вище, головними завданнями спеціалізованої експозиції «LABComplEX – Новітні технології в клінічній лабораторній діагностиці: від ліжка пацієнта до спеціалізованої клініки» і супутньої науково-практичної конференції «Критерії вибору сучасних технологій, обладнання та витратних матеріалів для оснащення клініко-діагностичних лабораторій різного рівня в зв’язку з впровадженням в Україні міжнародних стандартів якості лабораторних досліджень» є наступні:

 • сприяння розвитку і вдосконаленню нормативно-правової бази в галузі клінічної лабораторної діагностики;
 • сприяння розвитку ринку технологій, устаткування й матеріалів для проведення клінічних лабораторних досліджень і контролю їх якості;
 • сприяння модернізації матеріально-технічної бази лабораторної діагностики;
 • залучення до розв’язання проблем якості результатів лабораторних досліджень й об’єднання зусиль представників державних структур, науковців, фахівців, громадських організацій України та спеціалістів з стандартизації;
 • створення привабливого інвестиційного клімату в галузі клінічної лабораторної діагностики в Україні.

Учасники:

 • Вітчизняні й закордонні компанії – виробники, експортери й імпортери технологій, обладнання й матеріалів для клінічної лабораторної діагностики;
 • Структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади України (Мінздрав, Держспоживстандарт і ін.), відповідальні за регулювання ринку послуг у сфері лабораторної медицини;
 • Підприємства та організації всіх форм власності, суспільні об’єднання й професійні асоціації – учасники ринку послуг у сфері лабораторної діагностики;
 • Науково-дослідні інститути й організації в галузі лабораторної діагностики.

Цільова аудиторія:

 • Керівники і спеціалісти в галузі клінічної хімії і лабораторної медицини підприємств та організацій всіх форм власності, установ та закладів охорони здоров’я, наукових інституцій.
 • Керівний склад вищої та середньої ланки установ та закладів охорони здоров’я, державних контролюючих органів, наукових інститутів та вищих учбових закладів.
 • Виробники і дістрібьютори обладнання та витратних матеріалів для клінічних лабораторій.

Основні розділи експозиції:

 1. Сучасні технології і обладнання для проведення всіх типів клінічних лабораторних досліджень для закладів охорони здоров’я всіх рівнів, від сімейних лікарів до сучасних високоспеціалізованих клінік;
 2. Обладнання для фізико-хімічних методів досліджень в клінічних лабораторіях;
 3. Тотальна автоматизація технологічних процесів в клінічних лабораторіях;
 4. Реагенти та витратні матеріали для клінічної лабораторної діагностики;
 5. Інформаційні технології та гарантування якості досліджень;
 6. Охорона праці та навколишнього середовища в клінічних лабораторіях.

     Організація в рамках 2-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «LABComplEX-2009» науково-практичної конференції «Критерії вибору сучасних технологій, обладнання та витратних матеріалів для оснащення клініко-діагностичних лабораторій різного рівня в зв’язку з впровадженням в Україні міжнародних стандартів якості лабораторних досліджень»

      Інформаційне наповнення конференції – тематичні науково-практичні доповіді, інформація про оригінальні дослідження провідних інститутів України і світу, нові технології, методи та засоби в галузі клінічної лабораторної діагностики та контролю якості досліджень, практичні поради фахівців, дискусії, обмін досвідом тощо.
Головна мета науково-практичної конференції «Критерії вибору сучасних технологій, обладнання та витратних матеріалів для оснащення клініко-діагностичних лабораторій різного рівня в зв’язку з впровадженням в Україні міжнародних стандартів якості лабораторних досліджень» – ознайомлення з новою професійною інформацією, можливість спілкування та обміну досвідом між представниками державних структур та громадськості, компаній, що виробляють обладнання та матеріали для клінічної лабораторної діагностики та контролю якості досліджень, підприємств цієї галузі, установ та закладів охорони здоров’я, науковими працівниками і фахівцями медичної галузі взагалі.

Науково-практична конференція «Критерії вибору сучасних технологій, обладнання та витратних матеріалів для оснащення клініко-діагностичних лабораторій різного рівня в зв’язку з впровадженням в Україні міжнародних стандартів якості лабораторних досліджень»

     Конференція має на меті розглянути широке коло завдань, пов’язаних з лабораторною діагностикою та контролем якості досліджень, зокрема впровадження сучасних технологій, обладнання та витратних матеріалів у галузі лабораторної медицини України. На конференції будуть також розглядатиметься зміни нормативно-правової бази в сфері лабораторних досліджень та контролю їх якості, що пов’язані з гармонізацією законодавства України з вимогами ЄС та СОТ.

Тематика конференції:

 • Перспективи розвитку лабораторної служби України;
 • Питання гармонізації українського законодавства щодо лабораторної діагностики з європейськими директивами і міжнародними стандартами;
 • Питання акредитації клінічних лабораторій в Україні;
 • Новітні технології і автоматизація клінічних лабораторних досліджень;
 • Інформаційні технології в клінічних лабораторіях;
 • Нові критерії і стандарти в сфері реєстрації та оцінювання відповідності обладнання і витратних матеріалів для діагностики in vitro;
 • Технічний регламент щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro як основоположний документ для визначення загальних вимог до медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro, їх безпеки і процедури підтвердження відповідності таким вимогам, а також його відповідність Директиві 98/79/ЄС;
 • Роль метрологічного забезпечення в гарантуванні достовірності результатів досліджень;
 • Участь громадських організацій і професійних асоціацій в реформуванні лабораторної служби в Україні.

 Шановні пані та панове!

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії і лабораторної медицини
та LMT Corporation пропонують Вам взяти участь в спеціалізованій експозиції

“LABComplEX – Медицина”!

Сподіваємось на взаємовигідну, плідну співпрацю з Вашою компанією!

Детальнішу інформацію Вам надасть оргкомітет:

ВАКХЛМ
тел.: +38 044 361 64 76
+38 044 205 40 55
+38 044 409 20 75
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.acclmu.org.ua

LMT Corporation
Тел.: +38 044 526 94 87
+38 044 361 07 21
e-mail: [email protected]
www.labcomplex.com

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

© 2006-2016 ACCLMU. Atlaskit.

To Top