Звіт про діяльність ВАКХЛМ

Діяльність Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини

2007 рік

1. Розроблено «Основні напрямки розвитку лабораторної служби України на сучасному етапі» (травень 2007 р.).
2. Взято участь в Нараді обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної діагностики (Київ, 26 червня 2007 р.).
3. Розроблено форму «Паспорту клініко-діагностичної лабораторії» (червень 2007 р.).
4. Взято участь в проведенні паспортизації лабораторної служби України (1 липня – 31 грудня 2007 р.).
5. Розроблені наступні документи:
– Статут Всеукраїнської Асоціації клінічної біохімії та лабораторної медицини,
– Положення про місцевий осередок Асоціації та
– Положення про членство в Асоціації (липень-серпень 2007 р.)
6. Проведено установчу конференцію Всеукраїнської Асоціації клінічної біохімії та лабораторної медицини (Київ, 6 вересня 2007 р.).
7. Взято активну участь у науково-практичному симпозіумі «Ключові проблеми удосконалення лабораторного забезпечення медичної допомоги», що відбувався в рамках Національних днів лабораторної медицини Росії (Москва, 10-12 жовтня 2007 р.).
8. Розроблено «Заходи МОЗ України по удосконаленню галузі лабораторної служби до 2013 року» (жовтень 2007 р.).
9. Взято участь у проведені аналізу діяльності лабораторної служби Дніпропетровської області за 9 місяців 2007 року (3-4 грудня 2007 р.).
10. Взято участь у проведені позапланової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики ПП «Діагностика СЛ» (Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2007 р.).
11. Проведено школу-семінар з міжнародною участю «Сучасні технології управління та контролю якості клінічних лабораторних досліджень» (Київ, 10-14 грудня 2007 р.).

2008 рік

12. Проведено засідання Ради Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини (Київ, 9 лютого 2008 р.).
13. Розроблено та надано для доопрацювання в МОЗ України (січень-березень 2008 р.):
– Концепцію програми «Створення централізованих регіональних клініко-діагностичних лабораторій за принципом мережі» та
– Концепцію програми «Забезпечення сімейного лікаря адекватними та швидкими методами лабораторної діагностики».
14. Взято участь у розробці концепції «Державної цільової програми зниження смертності та інвалідизації від гематологічних захворювань на 2009-2013 роки».
15. Взято участь у розробці концепції «Державної цільової програми розвитку Служби крові в Україні на 2009 рік».
16. Проведено науково-практичний семінар «Лабораторна медицина та пріоритети діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2008 р.» (Львів, 10-11 квітня 2008 р.).
17. Членами ВАКХЛМ Луньовою Г.Г., Хейломським О.Б., Гавриленко Т.І., Сольською Т.В. у складі робочої групи було опрацьовано проект наказу МОЗ України «Про визначення обсягу проведення експертиз (випробувань), затвердження Порядку здійснення державного контролю за відповідністю медичних виробів для діагностики in vitro та технічних вимог щодо якості медичних виробів для діагностики in vitro» (квітень-травень 2008 р.).
18. Взято участь у засіданні Ради Російської Асоціації медичної лабораторної діагностики та у роботі Першого Всеросійського конгресу фахівців клінічної лабораторної діагностики «Фундаментальні основи, клінічні аспекти та нові технології сучасної лабораторної медицини» (Москва, 27-28 травня 2008 р.).
19. Проведено науково-практичну конференцію «Сучасні імуногенетичні методи в медицині» (Львів, 2-3 червня 2008 р.).
20. Проведено аналіз ефективності діючої структури лабораторної служби, стан лабораторного забезпечення та професійної підготовки кадрів в Івано-Франківській області (Івано-Франківськ, 26-27 червня 2008 р.).
21. Івано-Франківським осередком ВАКХЛМ проведено науково-практичний семінар «Актуальні питання лабораторної служби Прикарпаття» (Івано-Франківськ, 26 червня 2008 р.).
22. Проведено круглий стіл з питань ролі фахових Асоціацій Росії та України у реформуванні лабораторної служби (Санкт-Петербург, 1 липня 2008 р.).
23. Проведено обмін досвідом з питань централізації лабораторних досліджень в лікувально-профілактичних установах та приватних медичних центрах (Санкт-Петербург, 2-4 липня 2008 р.).
24. Проведено засідання Донецького осередку ВАКХЛМ з питань централізації лабораторних досліджень (Донецьк, 7 липня 2008 р.).
25. Проаналізовано діяльність, умови та забезпеченість лабораторним устаткуванням і реагентами Харківської міської централізованої лабораторії з метою впровадження проекту «Централізація лабораторних досліджень за принципом мережі» (Харків, 17 липня 2008 р.).
26. Разом з АМН України організовано та проведено VII науково-практичний семінар «Функціональна та лабораторна діагностика: нові методи та сучасні стандарти» (Київ, 9-10 вересня 2008 р.).
27. Зроблено доповідь на Апаратній нараді МОЗ України за темою: «Організаційно-структурні і правові проблеми лабораторної служби на сучасному етапі та шляхи її раціональної розбудови» (Київ, 12 вересня 2008 р.).
28. В якості співорганізатора взято активну участь у організації та проведені I-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «LABComplEX» (Київ, 1-3 жовтня 2008 р.).
29. Взято активну участь у роботі науково-практичного симпозіуму «Лабораторна медицина: іноваційні технології в аналітиці, діагностиці, освіті та організації», що відбувся у Московській медичній академії ім. І.М. Сеченова (Москва, 7-9 жовтня 2008 року).
30. Зроблено доповідь «Стандартизація в лабораторній діагностиці – база доказової медицини» на IV з’їзді фахівців з соціальної медицини та організації охорони здоров’я України (Житомир, 23-24 жовтня 2008 р.).
31. Підготовлено матеріали до засідання робочої групи МОЗ України з питань створення концепції Державної програми розвитку лабораторної служби в період 2009-2013 рр. (листопад 2008 р.)
32. Проведено зустріч з Медичним Товариством Німеччини в Берліні та досягнуто домовленість про співпрацю (Берлін, 26 листопада 2008 р.)
33. Проведено засідання Тернопільського осередку Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (Тернопіль, 18 грудня 2008 р.).
34. Проведено аналіз відповідності текстів технічних регламентів щодо медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro, затверджених постановами КМУ №536 від 11.06.2008, №621 від 09.07.2008 та №641 від 16.07.2008 відповідно, Директивам ЄС 93/42/EEC, 90/385/EEC та 98/79/EC відповідно.

2009 рік

35. Підготовлено проектну документацію для реалізації впровадження централізації лабораторних досліджень для Харківської Централізованої міської клініко-діагностичної лабораторії.
36. Підготовлено Положення про Централізовану регіональну клініко-діагностичну лабораторію.
37. Дніпропетровським осередком ВАКХЛМ проведено аналіз ефективності діючої структури лабораторної служби, стану лабораторного забезпечення та професійної підготовки кадрів в Дніпропетровській області за 2008 рік (Дніпропетровськ, 12 березня 2009 р.).
38. Оглянуто виробництво компанії АТ «Реагент» у Дніпропетровську та обговорено проблеми подальшого покращення якості продукції та розвитку виробництва з фахівцями компанії.
39. Взято участь у роботі щодо внесення змін до навчальних програм фахівців (біологів) з лабораторної медицини у відповідності до вимог Європейської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, що проводилася в січні 2009 в НМАПО ім. П.Л. Шупика (слухання проблеми відбулись на засіданні навчально-методичної комісії Вченої Ради НМАПО 1.04.2009 р., на засіданні факультету підвищення кваліфікації викладачів 16.04.2009 р. та на навчально-методичній нараді НМАПО 05.05.2009 р.).
40. Проведено аналіз існуючої системи регулювання ринку виробів медичного призначення для in vitro діагностики в Україні та в країнах ЄС.
41. Проведено засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 24 квітня 2009 р.).
42. Досягнуто домовленість про співпрацю з Товариством Клінічної Біології Франції.
43. Розроблено проект наказу щодо проведення атестації спеціалістів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я (Наказ МОЗ України №588 від 12.08.2009 р.).
44. Підготовлено та відправлено в Держспоживстандарт України пакет документів для реєстрації Технічного комітету «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro». Технічний комітет було створено наказом Держспоживстандарту України № 313 від 03.09.09 «Про створення технічного комітету стандартизації “Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro“ (ТК 166)».
45. Проведено підготовку до легалізації в Україні наступних міжнародних стандартів:
– ISO 15193:2008 In vitro діагностичні медичні прилади – вимірювання величин в зразках біологічного походження – представлення форми методик контрольного вимірювання.
– ISO 15194:2008 In vitro діагностичні медичні прилади – вимірювання величин в зразках біологічного походження – опис контрольних матеріалів.
– ISO 15195:2008 Лабораторна медицина – вимоги до референс-лабораторій.
– ISO 15198:2008 Клінічна лабораторна медицина – in vitro діагностичні медичні прилади – оцінка проведення контролю якості виробником.
– ISO 20776-1:2008 Клінічні лабораторні випробування та in vitro діагностичні тест-системи – перевірка інфекційних агентів на чутливість і оцінка характеристик пристроїв для перевірки на чутливість до протимікробних засобів.
– ISO/TR 22869:2008 Лабораторна медицина – посібник з використання ISO 15189:2003 в лабораторіях.
46. Проведено узагальнення результатів паспортизації лабораторної служби України.
47. З метою створення єдиного лабораторного простору, що відповідає сучасним вимогам охорони здоров’я, надано пропозиції про створення чотирирівневої системи лабораторної діагностики в концепції централізації лабораторних досліджень (матеріали надані в МОЗ України).
48. Взято активну участь у процесі створення та в роботі Робочої групи МОЗ України з розробки концепції реформування лабораторної служби України.
49. Розроблено та надано для опрацювання в МОЗ України рекомендації щодо «Референс-центру протидії та боротьбі з вірусними респіраторними захворюваннями».
50. Розроблено та надано для опрацювання в МОЗ України рекомендації щодо лабораторної діагностики вірусних респіраторних захворювань.
51. У якості співорганізатора взято активну участь у підготовці та проведені 2-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «LABCompEX-2009» (30 вересня – 2 жовтня 2009 р).
52. Проведено науково-практичну конференцію «Реформування лабораторної служби як складової частини системи охорони здоров’я України» (30 вересня – 1 жовтня 2009 р.).

2010 рік

53. Розроблено проект наказу, положення якого відповідають основним напрямкам реформування лабораторної служби країни на сучасному етапі (Наказ МОЗ України №96 від 10.02.2010 р.).
54. Взято участь у засіданнях колегій з питань організації та ефективності діяльності лабораторій, а також надано пропозиції стосовно структурної перебудови системи лабораторної служби в регіонах для врахування під час опрацювання проекту Концепції Державної цільової програми розвитку лабораторної служби.
55. Розроблено та надано для опрацювання в МОЗ України:
– Концепцію Державної цільової програми розвитку лабораторної служби України на 2011-2016 рр.,
– Державну цільову програму розвитку лабораторної служби України на 2011-2016 рр.,
– Паспорт Державної цільової програми розвитку лабораторної служби України на 2011-2016 рр.,
– Заходи щодо реалізації Концепції розвитку лабораторної служби України на 2011-2016 рр.
– Табелі оснащення лабораторій лікувально-профілактичних закладів різного рівня медичної допомоги.
56. Розроблено проект Положення про Інститут лабораторної медицини ХМАПО та його структуру. Інститут лабораторної медицини ХМАПО був створений Наказом № 152 ХМАПО від 21.06.10 р.
57. Взято активну участь у обговоренні проекту Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень.
58. Організовано та проведено науково-практичну конференцію «Медична лабораторія & Інновації в медицині» та виставку лабораторного обладнання та реагентів (Київ, 21-22 квітня 2010 року).
59. Проведено засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 20 квітня 2010 р.).
69. Взято участь у роботі круглого столу «12 запитань для подолання епідемії вірусного гепатиту в Україні» організованому Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міжнародним фондом «Відродження» і МОЗ України (Київ, 19-20 травня 2010 р.).
61. Взято активну участь у проведені наради щодо оптимізації роботи централізованої клініко-діагностичної лабораторії Діагностичного Центру «Моршинкурорт» (Моршин, 12-13 червня 2010 р.).
62. Львівським осередком ВАКХЛМ організовано та проведено міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання використання онкомаркерів для діагностики пухлин яйників» (Львів, 16 червня 2010 р.).
63. Львівським осередком ВАКХЛМ організовано та проведено науково-практичний семінар «Сучасні засади діагностики та моніторингу хронічних захворювань печінки» (Львів, 24 червня 2010 р.).
64. Прийнято активну участь у розробці положення «Тимчасові галузеві стандарти щодо забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень», що знаходяться на громадському обговоренні на сайті МОЗ України.
65. Взято активну участь у засідання першої наради Робочої групи при Держспоживстандарті, присвяченої питанням щодо спільних задач в галузі стандартизації, метрології, системи забезпечення якості, оцінювання відповідності та акредитації лабораторій, що працюють зі зразками біологічного походження, лабораторій контролю якості медичних та ветеринарних препаратів, лабораторій санітарно-епідеміологічної служби, лабораторій контролю наркотичних засобів та прекурсорів (Київ, 27 липня 2010 р.).
66. За сприяння ВАКХЛМ Колегією МОЗ України від 5.08.2011 р. затверджено:
– розробити проект Концепції розвитку лабораторної служби на 2011-2016 роки та «Галузеві стандарти забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень»;
– включити до щорічного плану розробки стандартів гармонізовані технічні стандарти в галузі клінічної лабораторної діагностики.
67. Взято активну участь у засідання першої наради Робочої групи з акредитації лабораторій при Національному агентстві з акредитації України (Київ, серпень 2010 р.).
68. Розроблено Положення про технічний комітет стандартизації ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» (затверджено наказом Держспоживстандарту України №366 від 13.08.10 «Про затвердження Положення про ТК 166»).
69. Організовано та проведено перше засідання ТК 166 під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України Лисака В.П. (Київ, 21 вересня 2010 р.).
70. Взято участь у роботі науково-практичної конференції «Грип: епідеміологія, діагностика, лікування. Соціально-медичні аспекти» (Київ, 24 вересня 2010 р.).
71. У якості співорганізатора взято активну участь у підготовці та проведені 1-го Міжнародного форуму індустрії охорони здоров’я та виставки «MEDCompEX-2010» (Київ, 28 вересня – 1 жовтня 2010 р).
72. У якості співорганізатора взято активну участь у підготовці та проведені Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та виставки «LABCompEX-2010» (Київ, 28 вересня – 1 жовтня 2010 р).
73. Організовано та проведено науково-практичну конференцію «Діагностичні та організаційні питання щодо створення системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень» (Київ, 28-29 вересня 2010 р.).
74. Взято активну участь у роботі IV (VIII) З’їзду Наукового товариства клінічної лабораторної діагностики, науково-практичної конференції «Лабораторна наука – практиці: перше десятиліття XXI століття» та відвідано Спеціалізовану виставку «Інтерлабдіагностика – 2010», що відбулися у рамках «Національні дні лабораторної медицини Росії – 2010» (Москва, 5-7 жовтня 2010 р.).
75. За сприяння ВАКХЛМ, Наказом № 218 від 28.10.10 р. при Технічному комітеті з акредитації Національного агентства з акредитації України було створено Підкомітет 09 “Медицина”.
76. Взято участь у роботі Національної науково-практичної конференції з проблем ВІЛ-інфекції\СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя – разом» (Київ, 17-19 листопада 2010 р.).
77. Організовано та проведено за підтримки Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва та Програми оптимальних технологій в охороні здоров’я (РАТН) Робочу зустріч за результатами моніторингових візитів та оцінки індикаторів виявлення туберкульозу в загально-лікувальній мережі м. Києва (Київ, 8 грудня 2010 р.).

2011 рік

78. Приймали активну участь у підготовці документів щодо включення у перелік наукових спеціальностей за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук у медичній та біологічній галузі спеціальності 14.01.39 «клінічна лабораторна діагностика» (Постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України № 46-09/1 від 26.01.2011 р. та № 31-09/2 від 23.02.2011 р.).
79. Спільно з Інститутом лабораторної медицини ХМАПО розроблена наукова тема: «Наукове обґрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг» (прийнята Наказом МОЗ України № 119 від 2.03.2011 р.).
80. У співпраці з Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів» засновано журнал «Біомедична інженерія» (зареєстровано у Мінюсті Украйни № 17522-6272 Р від 4.03.2011 р.).
81. Приймали активну участь у роботі міжнародної конференції «Зростання участі України в Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень: здобутки та перспективи» (Київ, 6 квітня 2011 р.).
82. Приймали активну участь у роботі XII Української науково-практичної конференції з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації (Київ, 12-13 квітня 2011 р.).
83. Організували та провели Конференцію-виставку «Медична лабораторія» та Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання лабораторної медицини» (Київ, 19-21 квітня 2011р.).
84. Проведено засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 20 квітня 2011 р.).
85. Приймали активну участь у роботі наукового семінару «Нові технології в регенеративній медицині: світовий досвід клінічного застосування стовбурових клітин» (Київ, 13 травня 2011 р.).
86. Прийняли участь у роботі 21-го Міжнародного Конгресу з клінічної хімії та лабораторної медицини, 19-го Европейського Конгресу з клінічної хімії та лабораторної медицини та 8-ої щорічної зустрічі фахівців з клінічної хімії та лабораторної медицини товариства Німеччини (Німеччина, Берлін, 15-19 травня 2011 р.).
87. Прийняли участь у Європейській Конференції щодо формування національних стратегій в тестуванні та контролі хламідійної інфекції та папіломавірусу людини (Латвія, Юрмала, 26-27 травня 2011 р.).
88. Розроблено проект «Концепції реформування лабораторної служби лікувально-профілактичних закладів м. Києва. Створення Центрів лабораторної медицини». З метою залучення більш широкого громадського загалу до обговорення проекту Концепції з 1 липня 2011 року на веб-сайті Головного управління охорони здоров’я було розміщено даний проект Концепції реформування лабораторної служби м. Києва.
89. Прийняли участь у обговоренні програми «Стан лабораторної служби у м.Києві та перспективи її подальшого розвитку» на Колегії Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та представили проект Концепції (Київ, 10 червня 2011 р.).
90. На виконання рішення Колегії Головного управління охорони здоров’я м. Києва проведено аналіз зауважень та пропозицій щодо проекту Концепції.
91. Стали афілійованими членами Міжнародної Федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) (7 липня 2011 р.).
92. Стали афілійованими членами Європейської Федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (EFCC) (20 липня 2011 р.).
93. Приймаємо участь у роботі робочої групи з реформування лабораторної служби у м. Києві (наказ ГУОЗ № 336 від 19.08.2011 р.), створеної на виконання рішення Колегії Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою створення умов щодо забезпечення якості лабораторних послуг для населення міста Києва. Робочою групою опрацьовується план заходів для реформування лабораторної служби у м. Києві.
94. У співпраці з ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» розроблено проекти Національних стандартів України (ДСТУ): «СИСТЕМА КЛІНІЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ IN VITRO (КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА). Основні положення» та «ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІКО- ДІАГНОСТИЧНІ IN VITRO. Основні положення і загальні вимоги до порядку проведення».
95. У якості співорганізатора приймали активну участь у підготовці та проведені 2-го Міжнародного форуму індустрії охорони здоров’я та виставки «MEDCompEX-2011» (Київ, 27-30 вересня 2011 р.).
96. У якості співорганізатора приймали активну участь у підготовці та проведені Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та 4-ої Міжнародної спеціалізованрої виставки «LABCompEX-2011» (Київ, 27-30 вересня 2011 р.).
97. Організували та провели науково-практичну конференцію «Сучасний менеджмент медичних лабораторій» (Київ, 27-28 вересня 2011 р.).
98. Прийняли активну участь у XV Форумі «Національні дні лабораторної медицини Росії–2011» та всеросійській науково-практичній конференції «Забезпечення доступності сучасних лабораторних досліджень: аналітичні можливості, клінічні потреби, організаційно-економічні умови (Москва, 4-6 жовтня 2011 р.).
99. Прийняли участь у Конференції «Участь громадськості у санітарно-епідеміологічному благополуччі населення» (Київ, 12 жовтня 2011 р.).
100. Львівським осередком ВАКХЛМ організовано та проведено круглий стіл «Фактори ризику роботи у КДЛ» (Львів, 23 листопада 2011 р.).
101. Львівським осередком ВАКХЛМ було прочитано лекцію для лікарів 8-ї клінічної лікарні на тему “Д-димери та нова стратегія діагностики ТЕЛА” (Львів, 24 листопада 2011 р.).
102. Організовано та проведено семінар «Сучасні технології лабораторної медицини для клініцистів» в рамках ХІ З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (Харків, 29-30 вересня 2011 р.).

2012 рік

103. На розширеній нараді у начальника Головного управління охорони здоров’я 31 січня 2012 року затверджено проект Концепції реформування лабораторної служби в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я м. Києва на 2011-2015 рр. з подальшим наданням матеріалів до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради в рамках реалізації стратегічних ініціатив, затверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 16.09.2010 р. №732.
104. Львівським осередком ВАКХЛМ було зроблено доповідь на тему “Концепція лабораторного забезпечення Євро 2012” на ХVIII медичній виставці ГалМЕД, проведено семінар із завідуючими клініко-діагностичних лабораторій області та майстер-клас по навчанню сімейних лікарів швидким лабораторним тестам (Львів, 28–30 березня 2012 р.).
105. Підготовлено аналітичні матеріали та презентацію для семінару-наради МОЗ України «Актуальні питання реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні та організації лабораторного забезпечення в умовах реформування галузі охорони здоров’я», (Київ, 10-11 квітня 2012 р.).
106. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку лабораторної медицини» (Пуща-Озерна, 24-25 квітня 2012 р.).
107. Проведено засідання голів осередків та Ради ВАКХЛМ (Пуща-Озерна, 24 квітня 2012 р.).
108. Підготовлено проект Національного стандарту України «Система клінічних діагностичних досліджень in vitro (клінічна лабораторна діагностика)» Розробники: В. Проценко, А. Івков, М. Тюхтіна, Б. Рогожин, Г. Луньова, О. Хейломський.
109. Взяли участь у засіданні круглого столу щодо питань охорони здоров’я представників КМДА ГУОЗ та офіційної делегації міста Москви та виступили з доповіддю «Програма реформування лабораторної служби ЛПУ м. Києва» (Київ, 13 вересня 2012 р.).
110. У якості співорганізатора взяли активну участь у підготовці та проведені 3-го Міжнародного форуму індустрії охорони здоров’я та виставки «MEDCompEX-2012» (Київ, 25-27 вересня 2012 р.).
111. У якості співорганізатора взяли активну участь у підготовці та проведенні Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та 5-ої Міжнародної спеціалізованої виставки «LABCompEX-2012» (Київ, 25-27 вересня 2012 р.).
112. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Роль сучасних лабораторних досліджень в лікувально-діагностичному процесі» (Київ, 26–27 вересня 2012 р.).
113. Проведено спільне засідання Ради ВАКХЛМ, Підкомітету 09 «Медицина» НААУ та ТК 166 (Київ, 27 вересня 2012 р.).
114. Взяли участь у семінарі «Підготовка аудиторів з акредитації випробувальних лабораторій», що проводився Національним агентством з акредитації України (Київ, 27-28 вересня 2012 р.).
115. У співпраці з Американським товариством з клінічної патології (ASCP) проведено робочий семінар «Огляд і порівняння навчальних програм резидентури з клінічної патології/клінічної лабораторної діагностики, які застосовуються для підготовки медичних кадрів в США, Європі та Україні» для викладачів кафедр клінічної лабораторної діагностики (Київ, 3-7 грудня 2012 р.).

2013 рік

116. Взяли активну участь у організаційному засіданні міжвідомчої робочої групи щодо розроблення Концепції розвитку лабораторної мережі Державної санітарно-епідеміологічної служби України згідно наказу МОЗ України від 09.01.2013 № 2-Адм «Про створення міжвідомчої робочої групи» (Київ, 16 січня 2013 р.).
117. У складі робочої групи при Міністерстві охорони здоров’я України Технічним комітетом стандартизації 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» розроблено Проект Закону України «Про медичні вироби».
118. За дорученням МОЗ України Технічним комітетом стандартизації 166 зроблено ідентичний переклад:
– Директиви Ради ЄС 93/42/EEC від 14 червня 1993 р. щодо медичних виробів та
– Директиви Європарламента та Ради ЄС 98/79/EC від 27 жовтня 1998 р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro.
119. За дорученням МОЗ України (Наказ № 264 від 04.04.2013 р.) Технічним комітетом стандартизації 166 розроблені списки стандартів для впровадження національних стандартів у сфері підтвердження відповідності медичної продукції, гармонізованих з міжнародними:
– Європейські стандарти,
– Стандарти Міжнародної організації стандартизації та
– Стандарти GHTF.
120. У якості співорганізатора взяли активну участь у підготовці та проведені Міжнародного медичного форуму (Київ, 16-19 квітня 2013 р.).
121. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Медична ефективність діяльності сучасних клінічних лабораторій» (Київ, 16-17 квітня 2013 р.).
122. Проведено виборчі Загальні Збори ВАКХЛМ (Київ, 17 квітня 2013 р.).
123. Взяли участь у спільному відкритому засідані МОЗ та Підкомітету-09 «Медицина» ТКА НААУ на тему: “Ліцензування медичної практики та акредитації медичних закладів в сучасних умовах” (Київ, 23 квітня 2013 р.).
124. Взяли участь у EUROMEDLAB Milano 2013, IFCC – EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine та Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC) (Мілан, 19-23 травня 2013 р.).
125. Експерти ВАКХЛМ взяли участь у робочому семінарі за участю експертів Американського товариства клінічних патологів (ASCP), українських спеціалістів управління контролю якості медичних послуг МОЗ України та експертів Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету з акредитації Національного агентства з акредитації України щодо алгоритму підготовки медичних лабораторій до акредитації, зокрема було встановлено необхідний пакет нормативних документів, що має бути базою для реалізації процедури акредитації, а також необхідність проведення робочих семінарів для спеціалістів-тренерів, завідувачів медичних лабораторій (Київ, 17-19 червня 2013 р.).
126. Підготовлено проект Меморандуму про співробітництво Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ), МОЗ України та ВАКХЛМ (липень 2013 р.).
127. Взяли участь у XVII Форумі “Національні дні лабораторної медицини Росії – 2013” та Всеросійської науково-практичної конференції «Ефективна лабораторна медицина: методи та засоби аналізу, способи організації та стандарти практики» (Москва, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р.).
127. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Акредитація – підтвердження компетентності та запорука якості послуг медичних лабораторій» в рамках VI Міжнародного Форуму та спеціалізованої виставки «Комплексне забезпечення лабораторій». Конференцію проведено у співпраці з провідними спеціалістами Американського товариства клінічних патологів (ASCP) та Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC).(Киів, 15-17 жовтня 2013 р.).
128. У співпраці з ЛНМУ імені Данила Галицького, організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Дні лабораторної медицини у Львові» у ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів, 24 жовтня 2013 р.).
129. Підготовлено проект Меморандуму про співробітництво Американського товариства клінічних патологів (ASCP), МОЗ України та ВАКХЛМ (жовтень – листопад 2013 р.).
130. Взяли участь у програмах зустрічі зацікавлених сторін з Безпеки крові (Київ, 29-30 жовтня 2013 р.) та круглого столу з добровільного донорства (Київ, 31 жовтня 2013 р.).
131. Взяли участь у семінарі «Проблеми технічного регулювання в системі забезпечення якості медичної допомоги», що відбулась у ДП «УкрНДНЦ» (Київ, 31 жовтня 2013 р.).
132. Взяли участь у симпозиумі УТКЛД (з міжнародною участю) “Роль лабораторної інформації в діагностиці та контролі за лікуванням внутрішніх захворювань та санаторно-курортною реабілітацією» (Київ, 5-6 листопада 2013 р.).
133. Взяли участь у нараді з обговорення проекту Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Технічного регламенту (ТР) щодо безпечності косметичної продукції», що відбулась у ДП «УкрНДНЦ» (Київ, 14 листопада 2013 р.).
134. Взяли участь у семінарі “Метрологія в хімії. Реалізація технічних вимог ISO/IEC 17025”, що проводився European Commission Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements Knowledge Transfer and Standards for Security Unit (training course TrainMiC) (Харків, 18–20 листопада 2013 р.).
135. У співпраці з ТК 166 було розроблено та подано на державну експертизу 44 проекти національних стандартів та настанов, зокрема ISO 15189:2012 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» та EN ISO 15195:2003 «Лабораторна медицина Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій».

2014 рік

136. Проведено обговорення звіту про діяльність ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ за 2013 р. (січень 2014 р.).
137. Взято участь у розробці плану роботи ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ щодо підготовки клініко-діагностичних (медичних) лабораторій до акредитації на відповідність стандарту ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» на 2014 р. (лютий 2014 р.).
138. Взято участь у спільному засіданні ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ та МОЗ України (Київ, 13 лютого 2014 р.)
139. Підготовлено звернення ВАКХЛМ до Російської асоціації медичної лабораторної діагностики, Всеросійського науково-практичного товариства клінічної лабораторної діагностики, фахівцям асоціацій і товариств лабораторної медицини СНД, EFCC, IFCC, ASCP у зв’язку з агресивними діями з боку РФ (березень 2014 р.).
140. Взято участь у круглому столі та пленарних засіданнях школи-семінару з міжнародною участю “Сучасні аспекти імуногематології та скринінгу донорської крові” (Київ, 24-25 квітня 2014 р.).
141. Надіслано лист Прем’єр-міністру України Яценюку А.П. щодо діяльності Національного агентства з акредитації України (НААУ), яка суперечить, як європейській практиці, так і законодавству України та з пропозицією щодо створення робочої групи з залученням професійних громадських асоціацій, для розроблення програми та концепції розвитку пріоритетних напрямків в сфері стандартизації, сертифікації та гармонізації національного законодавства до законодавства ЄС (№11 від 28 квітня 2014 р.).
142. Проведено спільне засідання МОЗ України, ВАКХЛМ та представників Американського товариства клінічних патологів (ASCP) щодо опрацювання тексту Меморандуму про співробітництво Американського товариства клінічних патологів (ASCP), МОЗ України та ВАКХЛМ (Київ, 11 липня 2014 р.).
143. Київському міському голові, Голові Київської міської державної адміністрації Кличко В.В. надіслано проект щодо створення центрів лабораторної медицини, як складової реформи системи охорони здоров’я м. Києва (№12 від 26 липня 2014 р.).
144. Президент ВАКХЛМ проф. Луньова Г.Г. та Віце-президент доц. Проценко В.М. прийняли участь у відкритому конкурсі для вибору експертів до стратегічної дорадчої групи з питань охорони здоров’я оголошеному МОЗ України з метою організації, впровадження та супроводу реформування системи охорони здоров’я України на період 2015 – 2025 років (липень 2014 р.).
145. Надіслано лист Прем’єр-міністру України Яценюку А.П. щодо імітації євроінтеграційного процесу НААУ та щодо регулювання обігу медичних виробів (№13 від 1 серпня 2014 р.).
146. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини» в рамках V ювілейного міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 14-15 жовтня 2014 р.).
147. Проведено засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 14 жовтня 2014 р.).
148. Взято активну участь у засіданні президії Технічного комітету з акредитації НААУ (Київ, 19 грудня 2014 р.).
149. Взято участь у семінарі для підтримки компетентності аудиторів та експертів з акредитації органів з сертифікації персоналу з розгляду стандарту ISO 17024:2012 «Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу» (Київ, 22 грудня 2014 р.).
150. Взято активну участь у роботі ТК 166 щодо розробки редакцій 54 національних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ-Н та інші).

2015 рік

151. Взято участь у семінарі «Акредитація медичних та клінічних лабораторій», організованому спільно ТАІЕХ та НААУ (Київ, 5-6 лютого 2015 р.).
152. Організовано та проведено, у співпраці з Американським товариством клінічних патологів (ASCP) та НМАПО імені П.Л. Шупика, семінар «Впровадження новітніх технологій в педагогічний процес під час підготовки інтернів та резидентів за спеціальностями клінічна лабораторна діагностика та клінічна біохімія» (Киів, 9-11 лютого 2015 р.).
153. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Лабораторна діагностика в клініці внутрішніх хвороб» в рамках VI міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 15-16 квітня 2015 р.).
154. Проведено спільну нараду-семінар головних обласних позаштатних спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики, Ради Асоціації та голів регіональних осередків ВАКХЛМ з питань лабораторного забезпечення лікувально-діагностичного процесу у військових та хворих із зони АТО; проблемних питань в діяльності клініко-діагностичних лабораторій регіонів України у 2014 році (Черкаська, Чернігівська, Чернівецька та Миколаївська області) (Київ, 15 квітня 2015 р.).
155. У рамках медичної виставки ГАЛМЕД 2015, організовано та проведено науково-практичну конференцію “Європейські стандарти підготовки фахівців клінічних лабораторій” (Львів, 22 квітня 2015 р.).
156. За сприяння ВАКХЛМ організовано та проведено щорічну науково-практичну конференцію «Перспективи діагностики і лікування гематологічних захворювань» (Київ, 14-15 травня 2015 р.).
157. Взято участь у роботі 21 Міжнародного та Європейського конгресу з Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини та виставки «EuroMedLab – 2015» (Франція, 21-25 червня 2015 р.).
– Взято участь у 4 пленарних засіданнях, 11 сателітних симпозіумах, 5 освітніх семінарах та інтерактивних заняттях.
– Представлено постерну доповідь (Франція, 24 червня 2015 р.).
– Проведено зустрічі з провідними фахівцями IFCC та EFLM.
158. Взято активну участь у засіданні президії Технічного комітету з акредитації НААУ (Київ, 15 липня 2015 р.).
159. Спільно з ТК 166 взято активну участь у науково-практичній конференції «Стандартизація – основа європейського майбутнього України», організованій Мінекономрозвитку та Національним органом стандартизації (Київ, 24 вересня 2015 р.).
160. Спільно з ТК 166 завершено черговий етап розробки проектів національних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ-Н та інші) (9 жовтня 2015 р.).
161. Спільно з ТК 166 взято активну участь у конференції «Стандарти – це мова, що об’єднує», організованій Національним органом стандартизації (Київ, 13 жовтня 2015 р.).
162. Проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Організація діяльності клініко-діагностичних (медичних) лабораторій у відповідності до вимог сучасних міжнародних стандартів» в рамках VIII Міжнародної виставки LABComplEX (Київ, 20-21 жовтня 2015 р.).
163. Взято участь у засіданні ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ (Київ, 21 жовтня 2016 р.).
164. Взяли активну участь у роботі ТК 166 щодо розробки редакцій 54 державних національних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ-Н та інші).

2016 рік

165. Взято участь у роботі Генеральної конференції Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC), проведено перемовини щодо подальшої співпраці з Президентом IFCC Maurizio Ferrari та з Робочою групою молодих вчених IFCC, відвідано одну з найбільших автоматизованих лабораторій м. Мадрид (Мадрид, 18-23 березня 2016 р.).
166. У рамках медичної виставки ГАЛМЕД 2016, Львівським регіональним осередком ВАКХЛМ організовано та проведено науково-практичну конференцію присвячену діагностиці меланом, геномній діагностиці та питанням резистентності до антибіотиків (Львів, 13 квітня 2016 р.).
167. У співпраці з Національним науковим центром радіаційної медицини НАМН України організовано та проведено щорічну науково-практичну конференцію «Перспективи діагностики і лікування гематологічних захворювань» (Київ, 14-15 квітня 2016 р.).
168. Проведено заходи з підготовки до проведення позачергових Загальних зборів ВАКХЛМ та до об′єднання Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Клінічної Хіміїї та Лабораторної Медицини» та Всеукраїнської громадської організації «Українське Товариство Клінічної Лабораторної Діагностики».
169. Проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Формування діалогу клініцистів та спеціалістів клінічної лабораторної діагностики: Сучасні методи лабораторної діагностики соціально небезпечних захворювань» у рамках VII Міжнародного Медичного Форуму «Лабораторна діагностика в клініці внутрішніх хвороб» в рамках VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Київ, 19-20 квітня 2016 р.).
170. Взято участь у засіданні ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ (Київ, 21 квітня 2016 р.).
171. Координатор роботи ВАКХЛМ з молодими фахівцями Хейломська Т.О. провела робочу нараду з інтернами щодо професійного розвитку молодих спеціалістів з використанням досвіду діяльності Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) та ВАКХЛМ (Київ, 17 травня 2016 р.).
172. Проведено обговорення оптимізації переданалітичного етапу лабораторних досліджень в КДЛ Міської клінічної лікарні № 9 м. Мінська, РБ. В робочій нараді прийняли участь президент ВАКХЛМ проф. Луньова Г.Г. та зав. клініко-діагностичною лабораторією Міською клінічною лікарнею № 9 Оганова О.Г. (Мінськ, 11-13 липня 2016 р.).
173. Проведено зустріч з керівництвом НААУ. У зустрічі взяли участь Заступник Голови НААУ Красюк В.В., Начальник управління з акредитації лабораторій Марцинчик С.Г., спеціаліст НААУ Шевченко Л.Ю., Голова ПК-09 «Медицина» ТКА НААУ Хейломський О.Б., президент ВАКХЛМ Луньова Г.Г. та координатор роботи ВАКХЛМ з молодими фахівцями Хейломська Т.О. Зустріч була присвячена питанням програм акредитації медичних лабораторій, встановлення вимог до кваліфікації аудиторів та експертів та процедур їх підтвердження, а також обговорювався Наказ МОЗ № 644 від 01.10.2015 р. «Про затвердження Концепції системи менеджменту якості в медичних лабораторіях України у відповідності до вимог міжнародних стандартів та Плану заходів щодо її реалізації» (Київ, 29 липня 2016 р.).
174. Вивчено досвід впровадження міжнародного стандарту ISO 15189 в діяльність медичної лабораторії ALAB-laboratoria (Варшава, 15-17 серпня 2016 р.).
175. Прийнято участь у роботі українсько-шведського тренінгу «Підготовка грантів і публікацій, біоетика» (Київ, 25-26 серпня 2016 р.).
176. Проведено меморіальний вечір посвячений 90-літтю від дня народження видатного спеціаліста у сфері клінічної лабораторної діагностики, проф,. д.м.н. Катерини Андріївни ЗАХАРІЇ. Організаторами виступили кафедра клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данили Галицького та Львівський осередок ВАКХЛМ (Львів, 23 вересня 2016 р.).
177. Проведено зустріч з Асоційованим Директором Регіону Євро-Азії, міжнародного відділу лабораторій СНІД, Інституту Глобального здоров′я проблем СНІД та туберкульозу д.м.н. Фаворовим М.О. з питань взаємодії ВАКХЛМ з Центрами США з Контролю та профілактики захворювань (CDC) (Київ, 29 вересня 2016 р.).
178. Президент ВАКХЛМ проф. Луньова Г.Г. виступила з доповіддю «ДСТУ EN ISO 15189:2015 – дорожня карта якості лабораторних досліджень» на нараді МОЗ України «Стан служби крові України та передумови до її реформування» (Київ, 30 вересня 2016 р.).
179. Проведено засідання організаційного комітету щодо підготовки до Загальних зборів ВАКХЛМ 20 жовтня 2016 р. (Київ, 6 жовтня 2016 р.).
180. Проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «ДСТУ EN ISO 15189:2015 – дорожня карта якості лабораторних досліджень» в рамках IX Міжнародної виставки комплексного забезпечення лабораторій LABComplEX (Київ, 19-20 жовтня 2016 р.).
181. Проведено Загальні збори ВАКХЛМ (Київ, 20 жовтня 2016 р.).
182. Взято активну участь в семінарі «Тренінг зі стратегічного керування: Розвиток національної лабораторної політики та стратегічного лабораторного плану. Впровадження, контроль і оцінка» в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я у частині напрямку «Система національних лабораторій» та плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR) спільно з Центром контролю та профілактики захворювань (CDC) та Асоціацією лабораторій громадського здоров’я (APHL) (Київ, 7-11 листопада 2016 р.).
183. Взято активну участь у ІІ Нараді Партнерів Європейського регіонального бюро ВООЗ в рамках Ініціативи «Хороші лабораторії – міцне здоров’я: Поліпшення якості лабораторних служб у Європейському регіоні ВООЗ» (Тбілісі, 1-2 грудня 2016 р.)
184. В якості члена технічної робочої групи з питань напрацювання Дорожньої карти щодо імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я за напрямком «Система національних лабораторій», взято участь у спільних засіданнях МОЗ України з ВООЗ щодо оцінки лабораторної мережі системи громадського здоров’я з метою її подальшої оптимізації (Київ, 14-23 грудня 2016 р.).

2017 рік

185. Взято участь у міжнародному семінарі «Основи управління якістю в лабораторіях. Розробка документів» в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я у частині напрямку «Система національних лабораторій» та Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)», спільно з Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC) та Інституту клінічних та лабораторних стандартів США (CLSI) (Київ, 20-23 лютого 2017 р.).
186. Взято активну участь в робочому семінарі з питань розбудови та управління лабораторних мереж «Мережа лабораторій громадського здоров’я в Україні» в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я у частині напрямку «Система національних лабораторій» та заходах з її підтримки спільно з спільно з Центром контролю та профілактики захворювань (CDC) та Асоціацією лабораторій громадського здоров’я США (APHL) (Київ, 21-23 березня 2017 р.).
187. Львівським осередком ВАКХЛМ проведено конференцію в рамках виставки ГАЛМЕД–2017 (Львів, 7 квітня 2017 р.).
188. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів та спеціалістів лабораторної медицини» в рамках VIII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» та спеціалізованої виставки лабораторного обладнання (Київ, 25-26 квітня 2017 р.).
189. Проведено засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 26 квітня 2017 р.).
190. У співпраці з МОЗ України, НАМН України, Національним науковим центром радіаційної медицини, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, організовано та проведено щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Одеса, 11-12 травня 2017 р.).
191. Взято участь у роботі круглого столу, що відбувся в рамках Міжнародного стоматологічного форуму (Київ, 19 травня 2017р.).
192. У співпраці з управлінням охорони здоров’я СОДА, Асоціацією ортопедів–травматологів, Сумським осередком ВАКХЛМ проведено науково-практичну конференцію «Остеопороз. Актуальні питання сучасної діагностики та лікування» (Суми, 24 травня 2017 р.).
193. Взято участь у роботі 22 Європейського Конгресу з Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини та виставки «EuroMedLab – 2017» (Афіни, 11-16 червня 2017 р.).
– Взято участь у 4 пленарних засіданнях, 15 сателітних симпозіумах, 3 наукових дебатах та 7 майстер-класах. Представлено постерну доповідь (Афіни, 15 червня 2017 р.).
– Проведено зустрічі з провідними фахівцями IFCC та EFLM.
194. Взято участь у робочій зустрічі Центрів контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC) та Американського товариства клінічних патологів (ASCP) для обговорення Проекту Американської спілки клінічних патологів: «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» (Київ, 14 вересня 2017 р.).
Питання, які обговорювались на зустрічі:
– визначення основних напрямків подальшої співпраці для реалізації проекту в Україні, які включено до проекту Меморандуму про співпрацю з МОЗ України;
– досвід та сфери роботи ASCP;
– презентація інструментів SLMTA/SLIPTA для підготовки лабораторій до акредитації.
195. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційні напрямки розвитку лабораторної медицини» в рамках X Міжнародної виставки комплексного забезпечення лабораторій LABComplEX-2017 (Київ, 17-18 жовтня 2017 р.).
196. Проведено Загальні Збори ВАКХЛМ. Відбулися переобрання Президента Асоціації, складу Ради Асоціації та Ревізійної комісії (Київ, 18 жовтня 2017 р.).
197. Президент Асоціації проф. Луньова Г.Г. прийняла активну участь у міжнародному семінарі «Основи управління якістю в лабораторіях: Організація, Персонал, Оцінка, Управління інформацією та Засоби і Безпека» в рамках імплементації Глобального порядку денного з безпеки здоров’я — глобальної ініціативи Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) та Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)», спільно з Інститутом клінічних та лабораторних стандартів США (CLSI) у напрямку «Система національних лабораторій» (Київ, 5-8 грудня 2017 р.).
198. Прийнято участь у Європейській науковій конференції: «Покращення харчування громадського здоров’я: внесок лабораторної медицини» за підтримки компанії TOSOH Bioscience, (Таллінн, 10-12 грудня 2017 р.).
199. Відбулося об’єднання ВАКХЛМ з Українським товариством клінічної лабораторної діагностики (УТКЛД).
200. ВАКХЛМ стала співзасновником медичного журналу «Лабораторна діагностика».
201. ВАКХЛМ стала повноправним членом Міжнародної федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) та Європейської федерації клінічної хімії та лабораторної медицини (EFLM).

2018 рік

202. Львівським осередком ВАКХЛМ в рамках «Лабораторної школи 2018» за підтримки ТОВ «Діамеб» проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю (Львів, 6 лютого 2018 р.).
200. Було проведено Розширене засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 16 лютого 2018 р.).
203. Львівським осередком ВАКХЛМ за сприяння департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, благодійного фонду «Медична місія» та ТОВ «Лабвіта» проведено семінар з міжнародною участю (Львів, 22 лютого 2018 р.).
204. Прийнято активну участь у першій частині Тренінгу для тренерів за «Програмою підвищення кваліфікації лабораторій в напрямку до акредитації», організованого Центром контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC) та Aмериканською Спілкою Клінічних Патологів (ASCP) на виконання Проекту «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» (Київ, з 29 січня по 9 лютого 2018 р.).
205. Прийнято активну участь у другій частині Тренінгу для тренерів за «Програмою підвищення кваліфікації лабораторій в напрямку до акредитації», організованого Центром контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC) та Aмериканською Спілкою Клінічних Патологів (ASCP) на виконання Проекту «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» (Київ, 19-30 березня 2018 р.).
206. Прийнято участь у розширеноиу засіданні ГС «Всеукраїнська асоціація імпортерів та виробників стоматологічної продукції» з залученням експертів та зацікавлених учасників ринку на тему: «Позбавлення акредитації ДМЦС: причини, наслідки, шляхи вирішення» (Київ, 11 квітня 2018 р.).
207. Львівським осередком ВАКХЛМ в рамках «Лабораторної школи 2018» за підтримки ТОВ «Діамеб» було проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Лабораторна діагностика порушень гемостазу. Теоретичні основи, помилки та інтерпретація результатів лабораторних досліджень» та майстер-клас «Базові техніки роботи на напівавтоматичних аналізаторах серії Coag 2D/4D» (Львів, 17 квітня 2018 р.).
208. Львівським осередком ВАКХЛМ в рамках XXIV-го Львівського медичного Форуму та XXIV-ої спеціалізованої виставки «ГалМЕД», за підтримки МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, було проведено науково-практичну конференцію присвячену проблемам впровадження процесів стандартизації в регіоні (Львів, 18 квітня 2018 р.).
209. Прийнято активну участь у засіданні «Круглого столу» Комітету з питань охорони здоров′я Верховної Ради України на тему: «Лікарське самоврядування та професійні асоціації як запорука професійного зростання медичних працівників» (Київ, 20 квітня 2018 р.).
210. Прийнято активну участь у засіданні у засіданні президії Технічного комітету з акредитації НААУ (Київ, 20 квітня 2018 р.).
211. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Теорія та практика лабораторної медицини» в рамках IX Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров′я нації» (Київ, 25-26 квітня, 2018).
212. Проведено розширене засідання Ради ВАКХЛМ (Київ, 26 квітня, 2018 р.).
213. Прийнято активну участь у Зустрічі міжнародних експертів та експертної групи МОЗ з питань клінічної лабораторної діагностики та виконавців Проекту «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» щодо обговорення результатів оцінки базової ефективності та готовності пілотних лабораторій м. Київа до акредитації (Київ, червень – серпень 2018 р.).
214. Президент Асоціації проф. Луньова Г.Г. прийняла активну участь у 4–ому Китайському національному конгресі технології та лабораторної медицини «Один пояс — один шлях» (Суончжоу, липень 2018 р.).
215. Кривенко Є.О. прийняла активну участь у I Міжнародному конгресі молодих вчених IFCC (Рим, 2-6 липня 2018 р.).
216. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Індикатори якості як складові системи забезпечення якості лабораторних послуг і досягнення достовірності результатів лабораторних досліджень» в рамках XI Міжнародної виставки комплексного забезпечення лабораторій LABComplEX-2018 (Київ, 17-18 жовтня, 2018 р.).
217. Проведено розширений Круглий стіл: «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів лабораторної медицини в умовах реформування системи охорони здоров’я України», присвячений актуальним проблемам підготовки фахівців лабораторної медицини в умовах реформування системи охорони здоров’я України (Київ, 17 жовтня, 2018 р.).
218. Організовано та проведено майстер-клас «Сучасні індикатори успіху лабораторної діагностики» у співпраці з компанією ТОВ «Медігран Україна» в рамках Професійної медичної платформи (Київ, 12 грудня, 2018 р.).

2019 рік

219. Львівським осередком ВАКХЛМ, за підтримки Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, було проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сучасні можливості лабораторної медицини. Клінічне застосування сучасних методів дослідження в гематології та гемостазіології». (Львів, 20 лютого 2019 р.).
220. Взято активну участь у роботі Круглого столу в рамках проекту «Твіннінг» «Посилення інституційної спроможності українського національного органу стандартизації» (Київ, 28 березня, 2019 р.).
221. Львівським осередком ВАКХЛМ, в рамках XXV-го ювілейного Львівського медичного Форуму та XXV-ої спеціалізованої виставки «ГалМЕД», за підтримки МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, було проведено науково-практичну конференцію «Лабораторна медицина в світлі реформування системи охорони здоров’я» (Львів, 10 квітня 2019 р.).
222. Проведено організаційні заходи щодо проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології» в рамках X Ювілейного Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров′я нації» (Київ, 17-18 квітня, 2019 р.).
223. Проведено організаційні заходи щодо проведення IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Київ, 18-19 квітня, 2019 р.).
224. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досвід впровадження системи управління якістю в медичних лабораторіях України» в рамках XII Міжнародної виставки комплексного забезпечення лабораторій LABComplEX-2019. (Київ, 25-26 вересня, 2019 р.).
225. Проведено Розширене засідання Ради ВАКХЛМ за участю голів регіональних осередків та провідних представників професійної спільноти галузі (Київ, 26 вересня 2019 р.).

2020 рік

226. Беручи до уваги ситуацію, що склалася в Україні під час пандемії COVID-19, ВАКХЛМ звернулася до Комітету Верховної Раді України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та МОЗ України щодо підвищення ефективності лабораторної діагностики зараження вірусом SARS-CoV-2 в Україні та дослідження колективного імунітету (15 травня 2020 р.).
227. Представники ВАКХЛМ взяли дистанційну участь у засіданні підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо підвищення ефективності лабораторної діагностики зараження вірусом SARS-CoV-2 в Україні та дослідження колективного імунітету (27 травня 2020 р.).
228. Організовано та проведено Панельну дискусію з експертами «Виклики, що постають перед гемофілічною спільнотою в умовах пандемії COVID-19 та шляхи їх вирішення» (27 травня 2020 р.).
229. Рішенням Асоціації створено Українську школу гематології, яка незабаром розпочала свою діяльність (12 червня 2020 р.).
230. Голова Ради ВАКХЛМ Хейломський О.Б. взяв участь у З’їзді Федерації Громадських Медичних Об’єднань України (Київ, 28 серпня 2020 р.).
231. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Ефективність, якість та доступність сучасної лабораторної медицини в Україні», присвяченій пам’яті Президента ВАКХЛМ проф. Ганни Геннадіївни Луньової, в рамках Міжнародного конгресу з лабораторної медицини – 2020. (Київ, 23-24 вересня, 2020 р.).
232. Проведено Загальні Збори ВАКХЛМ, де новим Президентом ВАКХЛМ було одностайно обрано д.м.н., проф. Клименка С.В., зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика. (Київ, 24 вересня, 2020 р.).
233. Проведено засідання Технічного комітету стандартизації 166 “Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro“. (Київ, 24 вересня, 2020 р.).

2021 рік

234. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку лабораторної медицини в Україні» у рамках Міжнародного конгресу з лабораторної медицини – 2021. (Київ, 25-26 травня 2021 року).
235. Проведено розширене засідання Ради ВАКХЛМ за участю голів регіональних осередків та провідних представників професійної спільноти галузі. (Київ, 26 травня 2021 р.).
236. Проведено засідання Технічного комітету стандартизації 166 “Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro“. (Київ, 26 травня 2021 р.).
237. Представниками Львівського осередку ВАКХЛМ, у співпраці із Львів-ським медичним форумом і кафедрою клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, організовано і проведено науково-практичну конференцію «Актуальні аспекти діяльності медичних лабораторій в умовах реформування медичної галузі. Складові забезпечення якості лабораторних послуг». (Львів, 15 червня 2021 р.).
238. Представниками Львівського осередку ВАКХЛМ, у співпраці із ТОВ «Діамеб», організовано і проведено науково-практичну конференцію «Лабораторне забезпечення Програми медичних гарантій 2021-2022». (Львів, 13 жовтня 2021 р.).
239. Організовано та проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сучасні підходи до менеджменту медичної лабораторії та якості лабораторних послуг» в рамках Міжнародного симпозіуму з лабораторної медицини – 2021. (Київ, 19-20 жовтня 2021 року).
240. Проведено розширене засідання Ради ВАКХЛМ за участю голів регіональних осередків та провідних представників професійної спільноти галузі. (Київ, 20 жовтня 2021 р.).
241. Проведено засідання Технічного комітету стандартизації 166 “Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro“. (Київ, 20 жовтня 2021 р.).
242. Голова Ради ВАКХЛМ Хейломський О.Б. взяв участь у З’їзді Федерації Громадських Медичних Об’єднань України. (Київ, 27 жовтня 2021 року).
243. Координатор ВАКХЛМ по роботі з молодими спеціалістами Хейломська Т.О. взяла участь в засіданні комітету з питань охорони здоров’я та фармації при Торгово-промисловій палаті України задля обговорення проєкту Закону України «Про медичні вироби». (Київ, 17 листопада 2021 року).
244. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у засіданні Конкурсної Комісії з відбору наукових досліджень та розробок у ДУ «ЦГЗ МОЗ України» щодо результатів конкурсу наукових і науково-технічних робіт за програмою «Створення біокластера “Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій”». (Київ, 23 листопада 2021 року).
245. Представники ВАКХЛМ взяли участь у Нараді щодо внесення змін до Стандарту вищої освіти (другий (магістерський) рівень, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування), затвердженого і введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2019 р. № 884, що відбулася в МОЗ України під головуванням т.в.о. генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України Орабіної Т.М. (Київ, 23 листопада 2021 року).
246. В листах до МОЗ, МОН та Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, експерти ВАКХЛМ виклали своє бачення проблем освіти фахівців, що працюють в медичних лабораторіях, та їх місця в структурі цих лабораторій, а також запропонували створити при МОЗ України робочу групу для розробки нових підходів до підготовки фахівців для роботи в медичних лабораторіях, зокрема:
– змінити назву спеціальності «Лабораторна діагностика» на назву спеціальності «Лабораторна медицина», переглянути її структуру та привести її до міжнародних стандартів;
– доповнити (змінити) в ДКХ «Охорона здоров’я» вимоги до завдань і обов’язків та компетентностей у відповідності до існуючих у Класифікаторі вимог;
– для спеціалістів за напрямом підготовки «224 Технології медичної діагностики і лікування» змінити назву спеціальності «лікар–лаборант» на прийняту в Європі назву «спеціаліст лабораторної медицини»;
– розробити програму післядипломної підготовки для спеціалістів лабораторної медицини відповідно до Силабусу EFLM 2018 р., 5 версія;
– розробити програму підготовки в інтернатурі для лікарів-спеціалістів з лабораторної медицини;
– затвердити структуру лабораторної медицини у відповідності до рекомендацій IFCC, EFLM, UEMS (полівалентний спеціаліст, субспеціальності: клінічна біохімія, гематологія, імунологія, медична генетика, молекулярна діагностика).

2022 рік

247. Опубліковано статтю Голови Львівського регіонального осередка ВАКХЛМ Блажівської Р.Ф. щодо проблем, пов’язаних із затвердженням освітнього стандарту за спеціальністю 224 “Медичні технології діагностики та лікування” (Львів, 3 січня 2022 року).
248. З початком повномасштабної агресії рф, відповідальна за роботу з молоддю ВАКХЛМ Хейломська Т.О., разом з Головою Дніпропетровського регіонального осередка ВАКХЛМ Шевченко Т.М., здійснювали координацію допомоги медичним лабораторіям в неокупованих регіонах в забезпеченні реагентами та витратними матеріалами. Зокрема, задля безпосереднього спілкування постачальників з медичними лабораторіями було створено телеграм-канал «ВАКХЛМ поставщики» (налічує більш ніж 200 учасників) (Київ, 13 березня 2022 року).
249. Протягом 2022 року, за підтримки Представництва ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ в Україні, Асоціація здійснила проект «Наукова оцінка розповсюдженості делеції короткого плеча 17-ї хромосоми [del(17p)] серед пацієнтів з вперше встановленим діагнозом хронічної лімфоїдної лейкемії (ХЛЛ)» в рамках якого 120 хворих на ХЛЛ в Україні мали можливість отримати безоплатну діагностику делеції хромосоми 17 (del(17p)) методом FISH. Результати проекту було представлено у вигляді презентацій на національних освітніх заходах в області гематології. Отримані дані зможуть також використовуватись для оцінки впливу застосування тестування на наявність del(17p) та використання таргетних агентів на бюджет національних/регіональних програм з лікування пацієнтів з ХЛЛ та для обґрунтування необхідності зміни стандартів лікування ХЛЛ в Україні.
250. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Феофанія. Гематологічні читання 2022: Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Київ, 10 травня 2022 року).
251. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у конференції «Минуле інформує сьогодення, минуле вдосконалює план на випадок радіаційного/ядерного інциденту» («Past Informing the Present, Past Improving the Plan for a Rad/Nuc Incident»), організованій Національною програмою донорства кісткового мозку США (National Marrow Donor Program) та Американським товариством трансплантації та клітинної терапії (American Society for Transplantation and Cellular Therapy), з доповіддю «Україна в умовах російського вторгнення у 2022 році: наскільки готова до ядерної катастрофи країна, яка раніше пережила масштабну радіаційну аварію» («Ukraine under 2022 Russian invasion: how ready for a nuclear catastrophe is a country that has previously experienced a large-scale radiation accident») (Київ, 4-5 серпня 2022 року).
252. Голова Ради ВАКХЛМ Хейломський О.Б. та відповідальна за роботу з молоддю Хейломська Т.О. відвідали Центр біомедичних досліджень Словацької академії наук з метою налагодження співпраці для подальшої подачі пропозицій на отримання міжнародних грантів для виконання спільних досліджень (Прешув, Словакія, 18 серпня 2022 року).
253. Голова Ради ВАКХЛМ Хейломський О.Б. та відповідальна за роботу з молоддю Хейломська Т.О. зустрілися з представниками Словацької академії наук з метою налагодження співпраці для подальшої подачі пропозицій на отримання міжнародних грантів для виконання спільних досліджень (Братіслава, Словакія, 19 серпня 2022 року).
254. Голова Ради ВАКХЛМ Хейломський О.Б. та відповідальна за роботу з молоддю Хейломська Т.О. взяли персональну участь у конференції «Допомога Україні в галузі охороні здоров’я», організованій Асоціацією виробників і постачальників медичних виробів та Міністерством закордонних справ Чеської Республіки і присвяченій наданню допомоги Україні за кошти ЄС та Чеської Республіки (Прага, Чехія, 12 вересня 2022 року).
255. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2022 року» (Київ, 20-21 грудня 2022 року).

2023 рік

256. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у щорічної Тандемної конференції Американського товариства трансплантації та клітинної терапії та Центру міжнародних досліджень трансплантації крові та кісткового мозку (ASTCT & CIBMTR) в місті Орландо, США, де отримав Нагороду за служіння громадськості (ASTCT Public Service Award 2023). Цією нагородою, в особі професора Клименко, було відзначено всіх лікарів, медичних сестер, фармацевтів, які продовжують лікувати своїх пацієнтів в Україні та надавати медичну допомогу найвищої якості під час війни (Орландо, США, 18 лютого 2023 року).
257. Представники ВАКХЛМ взяли участь у робочій нараді щодо питань визначення кваліфікаційних вимог до професіоналів з вищою немедичною освітою та лікарів медико-лабораторного, мікробіологічного та вірусологічного профілів, організованій МОЗ України, та офіційно надали свої пропозиції щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик (Випуск 78 “Охорона здоров’я”) (Київ, 23 лютого 2023 року).
258. За участю ВАКХЛМ організовано та проведено семінар “Перспективи клінічної лабораторної діагностики в Україні” у конгрес-центрі лікарні «Феофанія» (Київ, 27 квітня 2023 року).
259. За участю ВАКХЛМ організовано та проведено XІІ науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Київ, 11-12 травня 2023 року).
260. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у вебінарі Європейського товариства з трансплантації крові та кісткового мозку «Участь гематологів у значному радіаційному інциденті, що стався в Україні: перші чотири дні» (EBMT webinar: The Involvement of Haematologists in a Significant Radiation Incident Occurring in Ukraine: The First Four Days) (12 липня 2023 року).
261. Президент ВАКХЛМ проф. Клименко С.В. взяв участь у семінарі з передових досліджень «Регіональна стратегія медичного реагування як частина управління лихами у випадку радіаційної аварійної ситуації» в рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (NATO Science for Peace and Security Programme Advanced Research Workshop: REGIONAL STRATEGY FOR MEDICAL RESPONSE AS PART OF THE DISASTER MANAGEMENT IN CASE OF RADIATION EMERGENCY CAUSED) (Бухарест, Румунія, 19-21 вересня, 2023 року).
262. Організовано та проведено семінар «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики в Україні» та сателітний симпозіум «Сучасні технології лабораторної медицини та їх використання в клінічній практиці» (Київ, 5 жовтня 2023 року).

З перших днів свого існування ВАКХЛМ активно співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, МОЗ України, Державною службою України з лікарських засобів, Національним агентством з акредитації України та з обласними і міськими управліннями охорони здоров`я щодо вирішення важливих питань покращення функціонування лабораторної служби, впровадження нових сучасних критеріїв та вимог до діяльності клініко-діагностичних лабораторій, які відповідають найновішим директивам ЕС та міжнародним стандартам. Для втілення цієї мети проводяться консультації з Міністерством економіки України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів, ДП «Укрметртестстандарт», з провідними інститутами НАН України та НАМН України.

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

© 2006-2016 ACCLMU. Atlaskit.

To Top