Діяльність ВАКХЛМ

Звернення до МОЗ України щодо необхідності внесення змін до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 28 березня 2018 року №302 (у редакції від 21.08.2019 р.)

Беручи до уваги ситуацію, що склалася в Україні щодо системи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, як профільна професійна організація в галузі лабораторної медицини, звернулася до МОЗ України (лист № 43/2020 від 17.12.2020 р.) щодо необхідності внесення змін до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 28 березня 2018 року №302 (у редакції від 21.08.2019 р.).

В. о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України Орабіній Т.М.

Вельмишановна Тетяно Миколаївно!

Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та по­інформувати про наступне.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, яка об’єд­нує професіоналів в галузі лабораторної медицини, висловлює своє занепокоєння ситу­ацією, яка склалася в Україні щодо системи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.

Кадрове забезпечення медичної служби залишається одною з головних пере­шкод для швидкого і якісного здійснення поточного етапу медичної реформи, зо­крема впровадження електронної системи охорони здоров’я.

Найгостріше дефіцит кадрів впливає на роботу лабораторної служби. Так, в медичних лабораторіях, у середньому лише біля 10% посад спеціалістів з вищою медичною освітою зайнято лікарями. Більш того, в цілому, медичними спеціаліс­тами зайнято не більше 64% посад всіх спеціалістів з вищою освітою.

Проблема кадрового забезпечення клінічних лабораторій поглиблюється з ча­сом, оскільки ще 10 років тому зазначені показники складали 25% і 80%, відповідно.

Епідемія коронавірусної інфекції висвітлила цю проблему і значно її за­гострила, оскільки кадрового ресурсу для забезпечення необхідного посилення лабо­раторної служби просто не існує. Як наслідок, у багатьох випадках хворі на COVID-19 одужують або помирають за тижні до отримання результатів лабора­торних до­сліджень.

Враховуючи зазначені обставини, існує суттєва потреба у заходах із забез­печення кадрового резерву лабораторної служби, особливо таких, що сприятимуть збільшенню кількості спеціалістів з лабораторної діагностики в Україні.

На жаль, у діючому законодавстві існують перешкоди для збільшення кіль­кості спеціалістів з лабораторної діагностики.

Зокрема, п. 3 Положення про систему безперервного професійного роз­витку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженим Постановою КМУ від 28 березня 2018 року №302 (у редакції від 21.08.2019 р.), визначено, що усі фахівці у сфері охорони здоров’я зобов’язані дотримуватися вимог щодо без­перервного професій­ного розвитку. Це обмежує коло нових спеціалістів (які отри­мали освіту та закінчили інтернатуру після 2018 року) з лабораторної діагностики лише лікарями, які закін­чили медичні виші і пройшли інтернатуру з лабораторної діагностики.

Ця норма не лише зменшує кількість нових спеціалістів з лабораторної діа­гностики до декількох одиниць на рік на всю Україну, але і залишає від­критими значну кількість вакансій спеціалістів лабораторій, посади яких взагалі не перед­бачають наявність на ній лікарів.

Крім того, кожен фахівець в галузі лабораторної медицини має брати участь у системі безперервного професійного розвитку на еквівалентних засадах і відпо­відати еквівалентним вимогам до них. Тому спеціалісти, як з медичною, так і з немедичною вищою освітою, мають виконувати еквівалентні вимоги до свого безперервного про­фесійного розвитку кожен рік.

Таким чином, враховуючи все викладене вище, пропонуємо внести такі зміни до Постанови Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302.

Пункт 1 викласти в такій редакції: «Це Положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку медичних та фарма­цевтичних пра­цівників, до яких належать, зокрема, лікарі, спеціалісти з вищою немедичною осві­тою, провізори, молодші спеціалісти з медичною освітою (надалі – фахівці у сфері охорони здоров’я)».

Пункт 3 викласти в такій редакції: «Фахівці у сфері охорони здоров’я з ви­щою медичною або немедичною освітою, після проходження спеціалізації відпо­відно до спеціальності та отримання сертифіката спеціаліста, також зобов’я­зані до­триму­ватися вимог щодо безперервного професійного розвитку».

Пункт 4 викласти в такій редакції: «За проходження фахівцями у сфері охо­рони здоров’я безперервного професійного розвитку нараховуються бали.

Лікарі і спеціалісти лабораторної медицини з вищою немедичною освітою по­винні набрати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку щороку. Мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку, яку повинні на­брати провізори та молодші спеціалісти з медичною освітою щороку визначається МОЗ. Мінімальна кіль­кість балів безперервного професійного розвитку, яку повинні набрати прові­зори, професіонали з вищою немедичною освітою та молодші спеці­алісти з медичною освітою, щороку визначається МОЗ».

З повагою,
Голова Ради Всеукраїнської асоціації
клінічної хімії та лабораторної медицини
Хейломський О.Б.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

© 2006-2016 ACCLMU. Atlaskit.

To Top