Діяльність ВАКХЛМ

Рішення наради головних позаштатних обласних фахівців з клінічної лабораторної діагностики

Р І Ш Е Н Н Я
НАРАДИ ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ ОБЛАСНИХ ФАХІВЦІВ З КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

 Київ, 21 квітня 2010 року

 У відповідності з планом роботи головного позаштатного спеціаліста з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України та Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (далі ВАКХЛМ) 20-21 квітня 2010 р., в м. Києві в Національному комплексі «Експоцентр України» була проведена конференція-виставка «Медична лабораторія та інновації в медицині», в рамках якої відбулася спільна нарада головних позаштатних обласних фахівців з клінічної лабораторної діагностики, завідувачів кафедрами клінічної лабораторної діагностики та клінічної біохімії вищих медичних закладів післядипломної освіти і керівників регіональних осередків Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.
Заслухавши та обговоривши доповіді головного спеціаліста Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України Сисака О.М. і головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з клінічної лабораторної діагностики Луньової Г.Г. про пріоритетні завдання лабораторної служби України на 2010 рік, а також звіти головних обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної діагностики за 2009 рік, учасники наради дійшли згоди про наступне:
1. За період квітень 2009 року – квітень 2010 року в діяльності лабораторної служби системи охорони здоров’я України відбулися певні позитивні зміни.
Серед них необхідно відзначити таке:
– вирішено складне та болісне для численних фахівців служби питання щодо статусу спеціалістів з вищою немедичною освітою, які працюють у лабораторній службі (Накази МОЗ України №№ 122 від 12.03.08 та 588 від 12.08.09);
– за ініціативою ВАКХЛМ та за підтримки Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України і головного позаштатного спеціаліста з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України підготований та виданий Наказ МОЗ України № 96 «Питання організації лабораторної служби» від 10.02.2010 р.
– важливим кроком у розвитку діяльності лабораторної служби стала підготовка за ініціативою ВАКХЛМ та за підтримки Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України, головного позаштатного спеціаліста з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України Концепції загальнодержавної програми розвитку лабораторної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я України;
– створено Технічний комітет стандартизації №166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro»,на базі Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, що свідчить про підвищення уваги до проблеми забезпечення якості лабораторних досліджень з боку держави та створює передумови для вирішення цієї проблеми ;
– активізувалась громадська діяльність спеціалістів лабораторної служби в рамках Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини;
– більш систематичними стали громадські наукові та науково-практичні форуми і конференції, які присвячено питанням лабораторної служби, активніше стали брати в них участь виробники та дилери виробів медичного призначення для діагностики in vitro.
2. Деякі існуючі тенденції в розвитку лабораторної служби та в діяльності її підрозділів призводять до істотного гальмування впроваджуваних системних реформ галузі в цілому:
– у нормативних документах МОЗ України відсутнє визначення стратегії розвитку лабораторної служби. Перспективна модель лабораторного забезпечення національної системи охорони здоров’я України потребує розробки та прийняття відповідного законодавчого акту – Загальнодержавної програми розвитку лабораторної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я України;
– серед проблем ресурсного забезпечення лабораторної служби найважливішим є кадрове питання, його вирішення має тактичну та стратегічну складову.
Першу становлять підходи до підвищення кваліфікації працюючих в службі спеціалістів з медичною освітою та інших професіоналів. Невідкладним є об’єднання зусиль науковців і практиків щодо визначення професійних вимог до керівників лабораторних підрозділів і головних спеціалістів служби.
Друга полягає у обґрунтуванні і розробці концепції кадрового забезпечення діяльності лабораторної служби з урахуванням всього спектру професійних потреб у спеціалістах з медичною та немедичною освітою, визначення перспектив кар’єрного зростання спеціалістів служби та механізмів їх матеріального заохочення. При цьому структура кадрового забезпечення має відповідати новій організаційній структурі служби у відповідності з напрямами реформування галузі.
Крім того, кваліфікаційний компонент кадрового забезпечення лабораторної служби виходить за межі галузі – він стосується системи охорони здоров’я в цілому та потребує невідкладних заходів удосконалення підготовки на додипломному рівні спеціалістів всіх клінічних спеціальностей, які в практиці охорони здоров’я є споживачами громадських послуг підрозділів лабораторної служби. Ці ж підходи слід застосувати і на післядипломному етапі професійної підготовки.
Виходячи із зазначеного, учасники наради вирішили:
1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми розвитку лабораторної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я України та продовжити роботу щодо розробки сучасної моделі лабораторної служби національної системи охорони здоров’я України.
2. Систематично проводити аналіз діяльності лабораторної служби та її структурних підрозділів та доводити його результати до медичної громадськості.
3. Продовжити роботу щодо визначення підходів та розробки механізмів і форм матеріального та морального стимулювання і професійного зростання спеціалістів і професіоналів лабораторної служби.
4. Запропонувати МОЗ України прийняти заходи щодо підвищення рівня додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів з питань клінічної лабораторної діагностики.
5. Продовжити роботу з розробки та впровадження в практику сучасних підходів до організації діяльності клінічних лабораторій, які базуються на створені системи гарантування якості клініко-лабораторних досліджень та використанні високотехнологічних автоматизованих комплексів у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями.
6. Продовжити роботу з підготовки клінічних лабораторій загального профілю та референс-лабораторій до акредитації на відповідність міжнародним стандартам ISO 15189 та ISO 15195 відповідно.
7. Спільно з Національним агентством з акредитації України, продовжити роботу з підготовки нормативно-правової бази та процедур акредитації клінічних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам ISO 15189 та ISO 15195.
8. Направити листа до Міністра охорони здоров’я Митника З.М. з проханням щодо сприяння вирішенню питань фінансування розробки нормативної бази (стандартів, настанов тощо) функціонування клініко-діагностичних лабораторій.
9. Продовжити роботу з розробки та впровадження в практику діяльності лабораторної служби нових форм господарювання, які засновані на сучасних ефективних підходах управління.
10. Направити листа до Міністра охорони здоров’я Митника З.М. та до Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України Соловйова О.С. з проханням посприяти вирішенню нагальних питань щодо впровадження в Україні цілісної системи регулювання ринку виробів медичного призначення для діагностики in vitro (ВМП) та створенню незалежного органа з сертифікації ВМП.
11. Схвалити діяльність Правління ВАКХЛМ протягом 2009-2010 рр.

За дорученням учасників наради,

Президент Всеукраїнської асоціації
клінічної хімії та лабораторної медицини
Головний позаштатний спеціаліст з
клінічної лабораторної діагностики
МОЗ України
проф., д.м.н.           Луньова Г.Г.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

© 2006-2016 ACCLMU. Atlaskit.

To Top