Діяльність ВАКХЛМ

Програма Науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент медичних лабораторій»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасний менеджмент медичних лабораторій»
27-28 вересня 2011 року

27.09.2011
09.45 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
Конференц-зал №6

10:00-12:00 Засідання зав. кафедрами клінічної лабораторної діагностики ВМНЗ III-IV рівнів акредитації.
Програми підготовки спеціалістів для медичних лабораторій у США. До- та післядипломна освіта – огляд досвіду Американської асоціації клінічних патологів (ASCP) у зміцненні кадрового потенціалу для поточної роботи та майбутнього.
Wendy Arneson (Венди Арнесон), Cathy Robinson (Кати Робинсон) – консультанти АSCP,США
Конференц-зал №3
12:00-14:00 Секція: « Стандартизація та менеджмент в лабораторній медицині».
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., Хейломський О.Б., Чекалін В.М.
12:00-12:25 Акредитація онкологічних закладів України згідно вимог європейських стандартів.
Чехун В.Ф. – акад. НАН України, Директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
12:25-12:50 Акредитація, як інструмент регуляторної інфраструктури забезпечення якості.
Чекалін В.М. – Голова Національного агентства з акредитації України.
12:50-13:15 Презентація проектів стандартів: «Клініко – лабораторні дослідження», «Клініко – діагностичні лабораторії».
Проценко В.М. – доц. Інституту лабораторної медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО); Івков А.Г., Тюхтіна М.В. – Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків.
13:15-13:40 Завдання стандартизації метрології клінічних лабораторних дослід-жень.
Івков А.Г., Тюхтіна М.В. – Національний науковий центр «Інститут метрології»;Проценко В.М. – доц. Інституту лабораторної медицини, ХМАПО, м. Харків.
13:40-14:00 Обговорення доповідей.
14:00-15:00 Обідня перерва та огляд виставки.
Конференц-зал №3
15:00-17:30 Секція: «Клініко-лабораторні методи діагностики захворювань на кишково-травний тракт».
Головуючі: проф. Берегова О.Г., проф. Мацегора Н.А.
15:00-15:30 Харчування, здоров’я, хвороби та політика.
Пєрєдєрій В.Г. – народний депутат України, проф. Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця.
15:30-15:55 Клініко-лабораторні аспекти діагностики та лікування захворювань печінки.
Мацегора Н.А. – проф. Національного Одеського медичного університету.
15:55-16:20 Сучасні методи діагностики целіакії.
Губська О.Ю. – д. мед. н., Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця.
16:20-17:10 Моніторинг терапії хвороби Крона Інфліксімабом на підставі статусу кальпротектину.
Кузьміна Наталія – м. Бенсхайм, Німеччина.
17:10-17:30 Обговорення доповідей.
Конференц-зал №6
16:00-17:30 Засідання голів осередків ВАКХЛМ.

28.09.2011
Конференц-зал №5
10:15-12:30 Секція: «Сучасні технології в клінічній мікробіології».
Головуючі: проф. Вінніков А.І., доц. Полішко Т.М.
10:15-10:40 Актуальні питання розвитку медичної мікробіології в Україні.
Вінніков А.І. – проф., зав. кафедрою мікробіології і вірусології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Полішко Т.М. – доц., зав.кафедрою клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
10:40-11:05 Застосування моніторингу WHONET-5 в лабораторіях мікробіологічного профілю.
Авдєєва Л.В. – д. мед. н., ст. н. сп. Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
11:05-11:30 Використання сучасних тест – систем в лабораторній практиці.
Співак М.Я. – чл.-кор. НАН України, проф. Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
11:30-11:50 Сучасні методи визначення антибіотикорезистенстності бактерій.
Братусь О.В. – к. б. н., зав. лабораторією Діагностичного центру Дніпропетровської Державної медичної академії.
11:50-12:20 Роль та можливості сучасної бактеріологічної лабораторії в реалізації політики раціонального використання антибіотиків.
Карпов І.О. – проф., зав. кафедрою інфекційних захворювань Беларуського державного медичного університету, головний позаштатний спеціаліст з інфекційних хвороб МОЗ Республіки Беларусь, м. Мінськ; Левшина Н. М. – зав. мікробіологічною лабораторією Мінського міського центру гігієни та епідеміології, м. Мінськ.
12:20-12:30 Обговорення доповідей.
12:30-13:30 Обідня перерва та огляд виставки.
Конференц-зал №5
13:30-15:30 Секція: «Біомаркери у діагностиці пухлин та підходи до індивідуалізаційної терапії онкохворих».
Головуючі: проф. Лаповець Л.Є., д. б. н. Сидоренко С.П.
13:30-13:55 Біомаркери у діагностиці пухлин жіночої репродуктивної системи.
Бучинська Л.Г. – к. б. н., ст. н. сп. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
13:55-14:20 Моноклональні антитіла ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАНУ в медико-біологічних дослідженнях.
Сидоренко С.П. – д. б. н., ст. н. сп.; Шлапацька Л.М. – к. б. н., м. н. сп., ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
14:20-14:45 Сімейний раковий синдром. Принципи профілактики і діагностики.
Поліщук Л.З. – д. м. н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
14:45-15:10 Нова стратегія первинної профілактики радіогенного раку, аргументована даними цитогенетичних досліджень.
Дьоміна Е.А. – д. б. н., ст. н. сп., ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
15:10-15:30 Обговорення доповідей.
Конференц-зал №5
15:30-16:00 Видача сертифікатів.
Конференц-зал №5
16:00-17:30 Засідання районних спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики м. Києва та Київського осередку ВАКХЛМ.

Завантажити Програму (.pdf)

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

To Top