Документи

Перелік довідкових матеріалів, що стосуються галузі лабораторної медицини

Справочник по клиническим лабораторным методам исследования / Под ред. Е.А. Кост, – Москва: Медицина, 1975, 383 с.
Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / Под ред. В.В. Меншикова, -М.: Медицина, 1987, 368 с
Руководство по клинической лабораторной диагностике. Клиническая биохимия / Под ред. М.А. Базарновой, – Киев: Вища школа,1986
Ошибки в лабораторной диагностике / Под ред. .Л.Л.Громашевской, – Киев,1990
Клінічна лабораторна діагностика. Практичні заняття з клінічної біохімії / Під ред. М.А.Базарнової, – Київ, 1994
Энтеробактерии (Руководство для врачей) / Под ред. В.И.Покровского, М.: Медицина,1985,-321с.
Справочное пособие по клинической биохимии: А.М. Горячковский, – Одесса: ОКФА, 1994.
Визначення чутливості/стійкості мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів : (методичні рекомендації) / В.о. Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи; Уклад. Н. С. Морозова, А. В. Дехтярь, Г. І. Карманова.– К. : Знання України, 2008.– 12 с. – 200 пр. – Бібліогр.: с. 11-12 . – На укр. яз. : .20.
Мікробіологічна діагностика дисбактеріозів: Методичні рекомендації / Знаменський В.А., Дегтяр Н.В., Кузьминський С.Н. та ін. – К., 1986.
Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов (утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 N 15/6-5)
Этиология, эпидемиология, клиника и лабораторная диагностика иерсиниоза человека. Методические рекомендации для эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. Утв. зам. МЗ СССР 07.06.82
Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Лабораторний довідник експертизи сперми та взаємодія сперми із цервікальним слизом», випуск 5, 2010 р.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

To Top