Документы

Перечень действующих нормативно-правовых актов в области лабораторной медицины

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ
Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 р. № 124-VIII
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5.04.2007 р. № 877-V
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2736-VI
Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2735-VI
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII
Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI
Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05.2001 р. № 2407-III
Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 р. № 1629-IV
Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та правовий та соціальний статус людей, які живуть із ВІЛ»
Закон України «Про донорство крови та її компонентів»
Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Указ Президента України «Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів» від 13 квітня 2011 року № 465/2011

Декрет КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 №46-93
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України» від 25.03.2015 р. № 267
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» від 12 серпня 2015 р. № 647
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» від 13.01.2016 р. № 94
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката» від 24.02.2016 р. № 117
Постанова КМУ «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» від 04.06.2015 р. № 374
Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» від 16.10.2014 р. № 543
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів» від 02.09.2015 р. № 663
Постанова КМУ «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» від 13 січня 2016 р. № 95
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» від 02.10.2013 р. № 753
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» від 02.10.2013 р. № 754
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» від 02.10.2013 р. № 755
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 р. № 765
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями» від 16.12.2015 р. № 1195
Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» від 5 серпня 2015 р. № 609
Постанова КМУ «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» від 30 грудня 2015 р. № 1184
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» від 27 січня 2016 р. № 96
Постанова КМУ «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» від 2 липня 2014 р. № 240
Постанова КМУ «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків»» від 16.01.2008 № 14
Постанова КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 17 жовтня 2008 р. № 955
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» від 16 грудня 2015 р. № 1077
Постанова КМУ «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД» від 18.12.1998 № 2026
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» від 30 листопада 2016 р. № 932

Наказ МОЗ України від 21.02.94 № 28 «Про введення відомчої сертифікації програмних продуктів та програмних компонентів апаратно-програмних комплексів медичного призначення»
Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів»
Наказ МОЗ України від 03.11.2006 № 729 «Про Базовий відділ з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України»
Наказ МОЗ України від 2 лютого 2007 року № 52 «Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України»
Наказ МОЗ України від 27.12.2012 № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»
Наказ МОЗ України від 14.12.2009 № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»
Наказ МОЗ України від 28.12.2011 № 986 «Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України»
Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 616 «Про затвердження Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення і Типового положення про комісію з питань етики»
Наказ МОЗ України від 16.07.2012 № 533 «Про затвердження Порядку зберігання Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення»
Наказ МОЗ України від 18.08.2014 № 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»
Наказ МОЗ України від 06.05.2010 № 384 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОЗ з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення»
Наказ МОЗ України від 24.05.2005 № 226 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»
Наказ МОЗ України від 19.04.07 № 196 «Щодо атестації вимірювальних лабораторій закладів, установ та організацій»
Наказ МОЗ України від 21.04.99 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці»
Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»
Наказ МОЗ України від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»
Наказ МОЗ України від 29.12.1992 р. № 204 «Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні»
Наказ МОЗ України від 30.12.1992 р. № 208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню»
Наказ МОЗ України від 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України»
Наказ МОЗ України від 28.05.96 № 164 «Про доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України»
Наказ МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»
Наказ МОЗ України від 02.10.2015 № 650 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів»
Наказ МОЗ України від 02.02.2011 № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»
Наказ МОЗ України від 05.06.1998 р. № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я»
Наказ МОЗ України від 05.07.1999 р. № 164 «Про затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові України»
Наказ МОЗ України від 25.02.2000р. № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію (СНІД)»
Наказ МОЗ України від 10.07.2013 № 585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ»
Наказ МОЗ України від 04.01.2001 р. № 1 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів»
Наказ МОЗ України від 10.05.2007 р. № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»
Наказ МОЗ України від 06.02.2002 р. № 45 «Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції»
Наказ МОЗ України від 15.11. 2002 р. № 417 «Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників»
Наказ МОЗ України від 19.11. 2002 р. № 422 «Про подальший розвиток клінічної імунології в Україні»
Наказ МОЗ України від 29.03.2002 р. №117 «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»
Наказ МОЗ України від 9.06.2003 року № 255 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на антитіла до ВІЛ, облікової форми № 498/о та інструкції щодо її заповнення»
Наказ МОЗ України від 24.02.2015 № 92 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям»
Наказ МОЗ України від 21.12.2010 року № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення»
Наказ МОЗ України від 09.03.2010 №211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів»
Наказ МОЗ України від 23.09.2004 року № 467 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на інфекційні хвороби, облікової форми та інструкції щодо її заповнення».
Наказ МОЗ України від 15.12.2000 № 344 «Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
Наказ МОЗ України від 21.06.2005 № 301 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят»
Наказ МОЗ України від 16.12. 2003 р. № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах»
Наказ МОЗ України від 09.03. 2004 р. № 122 «Про подальший розвиток алергології в Україні»
Наказ МОЗ України від 07.06. 2004 р. № 286 «Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України»
Наказ МОЗ України від 06.02.2006 № 50 «Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння»
Наказ МОЗ України від 23.11.07 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»
Наказ МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я»
Наказ МОЗ України від 24.01.2008 р. № 26 «Про затвердження санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-І\/ груп патогенності молекулярно-генетичними методами»
Наказ МОЗ України від 08.10. 2007 р. № 626 «Протоколи надання імунологічної допомоги хворим з імунозалежною патологією»
Наказ МОЗ України від 04.04.2012 р. № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»
Наказ МОЗ України від 14.01.2015 р. № 4 «Про затвердження внутрішньо лабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінісцентного аналізів»
Наказ МОЗ України від 06.05.2015 р. № 148 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків»
Наказ МОЗ України від 14.12.92 р. № 183 «Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами»
Наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 «Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»
Наказ МОЗ України від 05.01.1996 р. № 4 «Про організацію та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні»
Наказ МОЗ України від 03.05.1997 р. № 167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні»
Наказ МОЗ України від 03.08.1999 р. № 192 «Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні»
Наказ МЕРТ від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів»
Наказ МОЗ України від 11.05.2001 р. № 188 «Про зміни обсягу досліджень на холеру»
Наказ МОЗ України від 28.12.2002 р. № 500 «Про затвердження примірних положень в бактеріологічній службі системи МОЗ України»
Наказ МОЗ та АМН України від 21. 03. 2003 р. № 127 / 27 «Про удосконалення функціонування системи індикації біологічних патогенних агентів»
Наказ МОЗ України від 14. 01. 2004р. №5 «Про затвердження Порядку одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками»
Наказ МОЗ України від 15.04.2005 № 169 «Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку»
Наказ МОЗ України від 15.04.05 № 170 «Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів»
Наказ МОЗ України від 05.04.07 № 167 «Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»
Наказ МОЗ України № 345 від 06.02.2002 р. Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.
Наказ МОЗ України № 71 від 22.02.2002 р. Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.
Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р. Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.
Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р. «Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей»
Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р. Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Наказ МОЗ України №4 від 14.01.2015 «Про затвердження Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів»
Наказ МОЗ України від 03.07.2006 р. №434 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «паразитологія»
Наказ МОЗ України від 04.09.2014 № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»
Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»
Наказ МОЗ України від 22.11.2013 № 997 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Сучасні підходи до лабораторної діагностики сифілісу»
Наказ від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»
Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 р. «Щодо організації обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій виробництва і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб»
Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 115 «Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 № 732»
Наказ МОЗ від 01.08.2005 № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»
Наказ МОЗ України № 106 від 20.06.1994 р. «Про обстеження донорів на гепатит С»
Наказ МОЗ України від 04.04.2008 № 181 «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»
Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»»
Наказ від 28.11.1997 № 340 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії»
Наказ МОЗ України від 11.07.2000р. №160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах»
Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерелізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»
Наказ МОЗ України від 18 квітня 1996 року № 81 «Про визнання такими, що не застосовуються в Україні, наказів СРСР» із доповненнями
Наказ МОЗ України від 21.06.2016 № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В»
Наказ МОЗ України від 02.09.2016 № 928 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33»
Наказ МОЗ від 23.12.1993 № 252 «Про заходи посилення державного контролю за якістю препаратів крові, кровозамінників і консервуючих розчинів, що виготовляються установами служби крові».
Наказ МОЗ від 30.04.1996 №126 «Про затвердження галузевого стандарту «Технологічні регламенти виробництва»
Наказ МОЗ від 27.04.1998 № 101 «Про затвердження Норм харчування і рекомендацій щодо складання наборів продуктів донорам в день здавання крові та (або) її компонентів»
Наказ МОЗ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 253» від 22.01.2014 № 62
Наказ МОЗ «Про забезпечення безпеки та якості донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів» від 10.12.1998 № 353
Наказ МОЗ «Про організацію випробувань якості тест-систем для діагностики донорської крові на інфекції, що передаються через кров та її препарати» від 15.06. 1999 № 152
Наказ МОЗ «Про посилення заходів щодо забезпечення інфекційної безпеки донорської крові в Україні» від 1.02.2001 № 37/5
Наказ МОЗ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини» від 04.02.2011 № 65
Наказ МОЗ «Про затвердження форми медичної облікової документації «Картка донора резерву» та інструкції щодо її заповнення» від 22.08.2002 № 323
Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються» від 10.02.2011 № 80
Наказ МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові» від 7.07.2003 № 301
Наказ МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110
Наказ МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» від 29.05.2013 № 435
Наказ МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» від 28.07.2014 № 527
Наказ МОЗ «Про затвердження документів з питань контролю якості препаратів крові» від 02.06.2005 № 247
Наказ МОЗ «Про затвердження документів з питань контролю якості препаратів крові» від 26.07.2005 № 375
Наказ МОЗ «Про затвердження документів з питань контролю якості препаратів крові» від 26 07.2005 № 376
Наказ МОЗ «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію» від 19.08.2005 № 415
Наказ МОЗ «Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров «Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові» та інструкцій щодо її заповнення і контролю» від 7.10.2005 р. № 523
Наказ МОЗ «Про створення Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України» від 17.04.2006 № 230
Наказ МОЗ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 07.11.2007 N 688» від 09.02.2011 № 76
Наказ МОЗ України від 10.02.2010 № 96 «Питання організації лабораторної служби»
Наказ МОЗ України від 12.08.2009 р. № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я»
Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах»
Наказ МОЗ України від 20.02.2017 №165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ»
Наказ МОЗ/Мінфіну України від 19.12.2011 № 925/1661 «Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів»
Наказ МОЗ/МОН/МСМС/ДДВП/МПСП України від 23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей»
Наказ ДКРПП/МОЗ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2001 N 38/63» від 02.02.2011 № 11/48
Наказ ДКРПП/МОЗ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2002 N 103/346» від 10.02.2011 № 13/79
Наказ МЕРТ України від 30.12.2014 № 1494 «Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України»
Наказ МЕРТ України від 23.12.2015 р. № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики»
Наказ МЕРТ України від 23.09.2015 № 1192 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації»
Наказ МЕРТ України від 23.12.2015 № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики»
Наказ Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості від 23.12.98 № 160 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України»
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 №289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування»
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 3 вересня 2009 року № 313 «Про створення технічного комітету стандартизації “Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro“ (ТК 166)»
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 13 серпня 2010 року № 366 «Про затвердження Положення про ТК 166»

Наказ МОЗ УРСР від 19.09.1984 р. №554 «Об усилении мероприятий по борьбе и профилактике описторхозов в УССР»
Наказ МОЗ УРСР від 15.10.86 р. № 579 «Об усилении борьбы с гельминтозами в УССР»
Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження методичних вказівок «Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу»» від 11.12.2002 р. № 39
Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-37)»»
Постанова головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 №19 «Профілактика малярії (Пам’ятка для тих, хто від’їжджає за кордон)»
Постанова Держсанепідслужби від 01.09.2004 № 26 «Про заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій»

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

© 2006-2016 ACCLMU. Atlaskit.

На верх