Автори

відп. секр. ТК 166, к.х.н., н.сп. Інститута загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Віце-президент ВАКХЛМ, к.м.н., доцент кафедри судово-медичної токсикології та клінічної біохімії ХМАПО, м. Харків

Президент ВАКХЛМ, д.м.н., проф., зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головній позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України

To Top