Діяльність ВАКХЛМ

Пропозиції ВАКХЛМ щодо проекту Постанови КМУ “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

П Р О П О З И Ц І Ї

Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини до проекту Постанови “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Ознайомившись з проектом Постанови “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Постанова) та проектом Концепції взаємодії держави з громадянським суспільством (далі – Концепція), слід зазначити наступне.
Досвід створення та функціонування громадських рад (далі – ГР) при центральних органах виконавчої влади (далі – ЦОВВ) у відповідності до Постанови КМУ від 15 жовтня 2004 р. №1378 свідчить про те, що такі ГР або швидко перетворилися на «кишенькові» структури відповідних ЦОВВ для створення «одобрямсу» непопулярних рішень, або не менш швидко монополізувалися окремими організаціями і особами, що у будь-якому випадку обмежувало повноцінний контакт інституцій громадянського суспільства (далі – ІГС) з ЦОВВ і не сприяло участі ІГС у формуванні та реалізації державної політики.

Численні спроби реформувати ГР (постанови КМУ від 18 травня 2005 р. № 356, від 1 березня 2006 р. № 215, від 21 травня 2009 р. № 518, від 26 листопада 2009 р. № 1302 та від 6 січня 2010 р. № 10) також виявилися не надто ефективними. Це стало наслідком того, що, внаслідок нерозвиненості ІГС в українському суспільстві та істотної афілійованості державних інституцій з бізнес-структурами, принцип трипартизму, декларований Концепцією (п. 4; «налагодження трьохстороннього співробітництва через укладення трьохсторонніх договорів про партнерство, що включають суб’єктів господарювання – ІГС – органи влади»), залишився лише на папері, маскуючи домінування інтересів бізнесу при прийнятті регуляторних рішень.
Слід відмітити, навіть ті позитивні моменти, що містяться в Концепції, зокрема, принципи соціального партнерства, встановлення балансу між державними інтересами та інтересами окремо взятих ІГС, надання рівних можливостей, взаємовідповідальності і обов’язку давати звіт, невтручання держави у діяльність ІГС (за винятком випадків, встановлених законом), участі ІГС у вироблені політики, прийнятті рішень та їх реалізації, інформаційної відкритості, визнання державою багатоманітності видів діяльності ІГС, ефективності, гнучкості, поваги, довіри, толерантності, визнання своєрідності іншої сторони, відсутні в тексті Постанови.
Також, нажаль, ні Концепція, ні Постанова не містять чітко виписаного механізму всього процесу розробки і прийняття регуляторних актів, від обговорення необхідності створення такого акту до його затвердження та реалізації.
Слід зазначити, що, у відповідності до міжнародного досвіду з цього питання, в процесі розробки та прийняття регуляторних рішень ЦОВВ беруть участь профільні професійні асоціації – репрезентативні ІГС, що складаються з членів – професіоналів в профільній галузі, не пов’язані з суб’єктами підприємницької діяльності (юридично і фізично). Нажаль, всупереч Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», у порівнянні з законодавством ЄС, питання делегування повноважень ЦОВВ професійним асоціаціям зовсім не врегульоване в Україні. У

нас процес делегування повноважень часто імітується, наприклад, інститутом головних позаштатних спеціалістів при Міністерстві охорони здоров’я України (далі – МОЗ), які, будучи головним чином співробітниками установ того ж МОЗ, не можуть працювати настільки ефективно, наскільки це потрібно. Іншим прикладом такого імітування є система оцінки відповідності (сертифікації) спеціалістів, продукції та послуг, яка в Україні реалізується державними інституціями, а в ЄС – за участі громадських професійних асоціацій і незалежних недержавних акредитованих організацій.
Тому, з огляду на вищезазначене, слід визнати необхідність реформування системи ГР при ЦОВВ на нових засадах – за участю представницьких професійних асоціацій, не пов’язаних з бізнесом, відкритих для будь-якого числа учасників. ГР не можуть бути закритими, процедура участі для будь-якої професійної асоціації в ГР має бути максимально спрощеною за умови жорсткого контролю репрезентативності кожної асоціації з метою відсіювання тих, що представляють лише особисті або корпоративні (бізнесові) інтереси.
Формами участі професійних асоціацій в роботі ГР, крім описаних в Постанові, мають бути спільна розробка регуляторних рішень, експертування та погодження проектів нормативно-правових актів тощо. Така взаємодія ЦОВВ з ІГС не може бути спорадичними консультаціями, вона має полягати в систематичній розробці/експертизі проектів всіх нормативно-правових актів з наступним підключенням інших ІГС для обговорення.

Цей механізм має стати обов’язковим для всіх ЦОВВ. Лише для соціально важливих проектів регуляторних рішень необхідно залишити наведені в Постанові механізми широкого громадського обговорення. Слід також надати ГР, що складаються з професійних асоціацій, ефективне право вето щодо будь-якого проекту регуляторного рішення ЦОВВ з метою недопущення прийняття хибних і шкідливих рішень.
В разі реалізації такого механізму взаємодії ЦОВВ з ГР, що передбачає обов’язковість погодження проектів нормативних актів з ГР, з метою недопущення перетворення посади Голови ГР на предмет політичного торгу, не слід вводити Голову ГР в Колегію ЦОВВ, а також слід обмежити повноваження Голови ГР координаційними функціями.
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії і лабораторної медицини (далі – ВАКХЛМ) пропонує наступне:
а) привести Постанову у відповідність до Концепції;
б) реорганізувати ГР при ЦОВВ на нових засадах – за участю профільних представницьких професійних асоціацій, не пов’язаних з бізнесом;
в) спростити процедуру участі для будь-якої професійної асоціації в ГР за умови жорсткого контролю репрезентативності кожної асоціації;
г) визначити критерії репрезентативності, професійності та незалежності профільних громадських асоціацій;
д) передбачити обов’язкові механізми систематичної участі профільних професійних асоціацій в роботі ГР при ЦОВВ над проектами всіх нормативно-правових актів на всіх етапах, починаючи з розробки регуляторних рішень і закінчуючи їх реалізацією;
е) надати ГР ефективне право вето щодо будь-якого проекту регуляторного рішення ЦОВВ;
є) передбачити ефективний механізм недопущення потрапляння в ГР при ЦОВВ провідників бізнес-інтересів під виглядом професійних асоціацій;
ж) визначити виборність Голови ГР строком на 1 рік, не вводити його в склад Колегії ЦОВВ та обмежити його повноваження координаційними функціями.

Голова Ради ВАКХЛМ                                              О.Б. Хейломський

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

To Top