Діяльність ВАКХЛМ

Програма діяльності на 2008 рік

Програма діяльності Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини на 2008 рік
1. Розбудова Асоціації, створення регіональних осередків та залучення нових членів;
2. Подальше встановлення зв’язків та налагодження співпраці Асоціації з лабораторною службою АМНУ, НАНУ, СЕС та іншими;
3. Налагодити співпрацю з іншими провідними професійними медичними асоціаціями, проведення конференції «Застосування сучасних методів лабораторної діагностики в розробці медичних стандартів»;
4. Встановити зв’язки з національними асоціаціями країн ЕС, США, СНГ та з міжнародними організаціями (IFCC, AACC, EC 4 ТА ІНШІ);
5. Налагодити співпрацю з різними гілками влади (ВР, Каб.Мін., МОЗ та інші);
6. Взяти участь у реформуванні та розвитку служби клінічної та лабораторної діагностики;
7. Взяти активну участь в розробці проектів закону про лабораторну службу та державної програми розвитку клінічної лабораторної діагностики України;

7.1. Запропонувати механізм реорганізації структури лабораторної служби МОЗ України;

8. Створити організаційно-методичного та контрольно-аналітичного центру лабораторної медицини з мережею референтних лабораторій;

8.1. Визначити можливі бази для розміщення референтних лабораторій (кафедри клін. лаб. діагностики, провідні лабораторії АМН, системи МОЗ та інші);

9. Взяти участь у розробці нормативно-правової бази лабораторної служби:

а) з організаційних та нормативно-правових питань;

б) з забезпечення якості лабораторних досліджень;

в) з розробки галузевих стандартів;

г) з централізацію лабораторій та лабораторних досліджень;

д) внесення змін в номенклатуру спеціальностей клін. лаб. діагностики;

е) з сертифікації та акредитації клінічних лабораторій відповідно до європейський та світових вимог/стандартів (ISO, EN, IVDD та інші);

10. Взяти участь у розробці методичної бази клін. лаб. діагностики;

8.1. Взяти участь у впроваджені та атестації стандартизованих (IFCC, AACC) методик виконання досліджень, підготувати методичні рекомендації щодо їх використання;

11. Розробити проект державної та недержавної системи управління якістю клініко-діагностичних лаб. досліджень;

11.1. Впровадити внутрішньо лабораторний контроль якості клініко-діагностичних досліджень;

11.2. Впровадити зовнішню систему оцінки якості клініко-діагностичних досліджень;

11.3. Взяти участь у нараді-семінарі головних позаштатних фахівців з клін. лаб. діагностики з питань контролю якості лабораторних досліджень;

12. Вивчити питання та підготувати пропозиції з централізації лабораторних досліджень;

12.1. Розробити проект та дати економічне обґрунтування для певних регіонів;

12.2. Підготувати пропозиції щодо автоматизації преаналітичного етапу, застосування систем закритого типу для взяття крові;

12.3. Впровадження лабораторних інформаційних систем в практику роботи КДЛ;

13. Розробити критерії та вимоги стандартів, що стосуються виробництва та сертифікації реактивів, тест-систем, вимірювальних приладів та іншого обладнання;
14. Розробити заходи щодо матеріально-технічного забезпечення та комп’ютеризації лабораторної мережі;

14.1. Взяти участь у реєстрації, випробувані та впроваджені новітнього лабораторного обладнання та реагентів;

14.2. Вивчити питання та підготувати пропозиції щодо створення служби виготовлення стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, що використовуються в КДЛ;

14.3. Участь у створені вітчизняного виробництва реагентів та контрольних матеріалів;

14.4. Участь у створені вітчизняного виробництва лабораторного обладнання;

15. Підготовка та атестація спеціалістів галузі лабораторної медицини;

15.1. Розробити та впровадити державний законодавчий/підзаконний акт щодо участі «Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини» у процесі підготовки та атестації спеціалістів з клін. лаб. діагностики;

15.2. Розробити концепцію підготовки кадрів для лабораторної служби та систему безперервної медичної освіти;

15.3. Розробити Положення про реєстрацію спеціалістів з клін. лаб. діагностики;

15.4. Створити реєстр фахівців з клін. лаб. діагностики;

15.5. Підготувати питання щодо організації в медичних та загальноосвітніх вищих навчальних закладах III-го та IV-го рівня акредитації кафедр з лабораторної медицини та підготовки кадрів для них;

15.6. Розробити уніфіковані програми підготовки студентів медичних та немедичних університетів (природничих факультетів за спеціальністю біологія, біотехнологія, біохімія та інші) з клін. лаб. діагностики відповідно до вимог EC 4;

15.7. Вирішити питання статусу, професійної підготовки та можливості атестації фахівців з вищою не медичною освітою (біологів, хіміків, біохіміків, мікробіологів а інших);

15.8. Ініціювати розгляд питання щодо створення спеціалізованої ради та захисту дисертацій за фахом «Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна медицина?, клінічна хімія?)»;

16. Уніфікувати терміни та визначення які використовуються в лабораторній медицині;

17. Лобіювати питання участі «Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини» у розробці нових критеріїв та підходів до (атестації) акредитації лабораторій з урахуванням вимог міжнародних стандартів;

17.1. Розробити порядок проведення професійного аудиту (сертифікації, акредитації) державних та приватних лабораторій;

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Most Popular

To Top